Documente și informații financiare


Bugetul general al Municipiului Salonta
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, SECŢIUNEA 3Atribuţiile consiliului local
Art. 129: alin. (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a)aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

Informații buget

Rectificare buget – august 2021
Rectificare buget – 22 iunie 2021
Rectificare buget – 10 iunie 2021
Buget inițial pentru anul 2021
Rectificare buget – decembrie 2020
Rectificare buget – noiembrie 2020
Rectificare buget – septembrie 2020
Rectificare buget – august 2020
Rectificare buget, validare dispozitie – iulie 2020
Rectificare buget – iulie 2020
Rectificare buget – mai 2020
Rectificare buget – aprilie 2020
Rectificare buget – martie 2020
Bugetul initial pentru anul 2020
Notă privind proiectul de buget pentru 2020 reactualizat la articolele 51,70,74,84
Notă Nr. 2, privind proiectul de buget pentru 2020 reactualizat la articolele 51,70,74,84  și la venituri

Buget pt. anul 2019 (rectificat în data de 19.12.2019)