Formulare necesare:
Achizitii publice directe si Achizitii publice - cerere de oferte


Caietul de sarcini pentru realizarea lucrarilor de reparatii trotuare executate cu imbracaminti din beton in grosime de 10 cm, in Municipiul Salonta
10.08.2017

Anunt privind delegarea gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiului Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Salonta
08.08.2017

Nota conceptuala privind necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitie "Modernizarea sistemului de incalzire al cladirii Primariei Municipiului Salonta, str. Republicii nr. 1"
24.07.2017

Reparatii curente strazi in mun. Salonta, executie
27.06.2017

Rigole deschise pentru colectarea si deversarea apelor meteorice si podete de acces spre proprietati pe strazile: Goethe, N. Grigorescu, Leonardo da Vinci, Rozvany Gyorgy, Mikszath Kalman, Liszt Ferencz, Bercsenyi Miklos, Pacii si J. Calvin din mun. Salonta      Deviz
13.06.2017

Reparatii curente strazi in municipiul Salonta
06.06.2017

Nota conceptuala privind obiectivul de investitii: Cvartalul de blocuri cuprins intre strazile Oradiei-Octavian Goga-Zilahy Lajos
22.05.2017

Proiectul stemei municipiului Salonta
22.02.2017

Caiet de sarcini pentru Servicii de arhivare si selectionare a documentelor, pt. Primaria Municipiului Salonta
11.10.2016

Decizie de anulare a procedurii de achizitie publica: "Reabilitare si modernizare str. Bocskai IstvŠn din Municipiul Salonta"
06.10.2016

Reabilitare si modernizare str. Bocskai IstvŠn din Municipiul Salonta
+ Proiect tehnic si caietul de sarcini, Liste cantitati reduse, Formulare achizitii
18.09.2016

Consultanta si asistenta tehnica (dirigentie de santier) in derularea investitiei: "Extindere retea de canalizare menajera in mun. Salonta - str. Bercsenyi Miklos, Ion Creanga si Ioan Slavici si realizare racorduri"
29.07.2016

Solicitare oferta de pret pentru achizitia a 170 tone lemne de foc, esenta tare, pentru iarna 2016/2017
+ Caietul de sarcini, Formulare
22.07.2016

Serviciul de consultanta si dirigentie de santier pentru lucrarea de reabilitare si modernizare str. Arany JŠnos din mun. Salonta
08.07.2016

Consultare si asistenta tehnica (dirigentie de santier) in derularea investitiei: "Reabilitare Casa Roth - interventii de prima urgenta si reabilitare fatada la Casa Roth Armin, Salonta, Piata Libertatii nr. 8"
04.03.2016

Reabilitare Casa Roth - interventii de prima urgenta si reabilitare fatada la Casa Roth Armin, Salonta, Piata Libertatii nr. 8
01.03.2016

Serviciul de consultanta si dirigentie de santier pt. lucrarea de reabilitare si modernizare str. Kossuth din mun. Salonta
05.02.2016

Servicii de arpentaj cadastral, aprobat prin HCLMS nr. 133/27.08.2015
+ Caietul de sarcini
11.12.2015

Lucrari de reparatii si intretinere la Drumul Comunal DC85 prin scarificari, reprofilari si adaos de material pietros, piatra concasata 0-63, in Municipiul Salonta
03.12.2015

Servicii de arhivare si selectionare a documentelor, pt. Primaria Municipiului Salonta
+ Caietul de sarcini, Modele de formulare

12.11.2015

Reparatii trotuare din beton de 10 cm grosime, Ón Municipiul Salonta
+ Caietul de sarcini, Tabel cu strazi
23.06.2015

Reparatii trotuare cu covoare asfaltice, BA.8 de 4 cm grosime dupa cilindrare, Ón Municipiul Salonta
+ Caietul de sarcini, Tabel cu strazi
23.06.2015

Solicitare oferta de pret pentru achizitia a 170 tone lemne de foc, esenta tare
+ Caietul de sarcini
19.06.2015

Serviciul de consultanta si dirigentie de santier pentru lucrarea de reabilitare si modernizare Zona Republicii II, Salonta.
+ Caietul de sarcini
15.06.2015

Fantana arteziana in mun. Salonta, Pta Haiducilor nr. 1
16.02.2015

Reabilitarea fatadelor curtii interioare la cladirea "Policlinica veche" Salonta, str. Republicii nr. 10.
16.02.2015

Intretinerea sistemului de iluminat stradal, existent pe raza municipiului Salonta. Cod CPV: 50232100-1.
13.05.2014

Reparatii curente la cladirile Municipiului Salonta, str. Republicii nr. 1
2.04.2014

Reparatii curente la Liceul Teoretic "Arany Janos" Salonta, cladirea situata pe str. Republicii nr. 88, Salonta
31.03.2014

"Extindere retea de apa potabila pe strazile: 7 Iunie 1944, Piata Haiducilor si I. Cantacuzino, inclusiv bransamentele pana la limita proprietatii" - mun. Salonta, jud. Bihor. Cod CPV: 45232150-8.

"Canalizare menajera pe strazile I.C. Bratianu si Piata Haiducilor" - mun. Salonta, jud. Bihor. Cod CPV: 45232440-8.
3.03.2014