Certificate de urbanism eliberate in perioada ianuarie-septembrie 2015

Certificate de urbanism eliberate in lunile august-noiembrie 2014

Certificate de urbanism eliberate in lunile martie-iulie 2014

Certificate de urbanism eliberate in lunile decembrie 2013-februarie 2014

Certificate de urbanism eliberate in lunile august-noiembrie 2013

Certificate de urbanism eliberate in lunile aprilie-iulie 2013

Certificate de urbanism eliberate in lunile ianuarie-martie 2013

Certificate de urbanism eliberate in lunile octombrie-decembrie 2012

Certificate de urbanism eliberate in lunile iulie-septembrie 2012

Certificate de urbanism eliberate in lunile ianuarie-iunie 2012

Certificate de urbanism eliberate in lunile octombrie-decembrie 2011

Certificate de urbanism eliberate in lunile mai-septembrie 2011

Certificate de urbanism eliberate in luna aprilie 2011

Certificate de urbanism eliberate in 2011