Comisia de validare

Comisia juridica si de disciplina

Comisia economico-financiara si de agricultura

Comisia pentru īnvatamānt, sanatate, familie, activitati social-culturale, si culte

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism