Formulare:  Cerere inscriere concurs FP
Adeverinta vechime


Anunt pentru ocuparea functiilor publice de executie: Referent clasa III, grad profesional Superior la Compartimentul Spatii verzi, strazi si iluminat public; Referent de specialitate clasa II, grad profesional Superior la Compartimentul Autorizari si disciplina in constructii si protectia monumentelor
Bibliografie I.     Bibliografie II.
(28.06.2017)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie: Referent probleme romi, studii medii, Grad I, in cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local
Bibliografie
(23.05.2017)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie: Consilier clasa I, grad profesional Superior la Serviciul Economic - Compartiment Achizitii Publice
Bibliografie
(18.05.2017)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice de executie: Consilier clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Asistenta sociala comunitara; Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Autoritate tutelara
Bibliografie I.     Bibliografie II.
(15.05.2017)

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior a functionarilor publici de la Primaria Municipiului Salonta     Bibliografii
(05.04.2017)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice de executie: Consilier clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Asistenta sociala comunitara; Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Autoritate tutelara
Bibliografie I.     Bibliografie II.
(24.03.2017)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie: Consilier I, grad profesional Asistent la Compartimentul Registru agricol
Bibliografie
(17.03.2017)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice de executie: Consilier I, grad profesional Asistent la Compartimentul Registru agricol; Referent III, grad profesional Superior la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei - Compartiment Starea civila
Bibliografie I.      Bibliografie II.
(27.01.2017)

Anunt pentru ocuparea functiei contractuale: Consilier juridic debutant in cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local
(18.11.2016)

Anunt pentru ocuparea functiei publice: Consilier I, grad profesional superior la Serviciul Economic - Compartiment Achizitii publice
Bibliografie
(01.11.2016)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Consilier clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Asistenta sociala comunitara; Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Autoritate tutelara
Bibliografie I.     Bibliografie II.

(14.10.2016)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice de executie: Consilier I, grad profesional Asistent la Compartimentul Registru agricol; Referent III, grad profesional Superior la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei
Bibliografie I.      Bibliografie II.
(06.10.2016)

Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie: Consilier juridic grad  II, in cadrul aparatului de lucru al Consiliului Local
(09.08.2016)

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior a functionarilor publici de la Primaria Municipiului Salonta
(03.08.2016)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Referent III, grad profesional superior la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei - Compartiment Stare civila; Consilier clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Asistenta sociala comunitara; Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Autoritate tutelara
Bibliografie I.    
Bibliografie II.     Bibliografie III.
(01.08.2016)

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior a functionarilor publici de la Primaria Municipiului Salonta
(20.05.2016)

Anunt pentru ocuparea functiei publice: Referent III, grad profesional superior la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei - Compartiment Stare civila
Bibliografie
(20.04.2016)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Consilier clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Asistenta sociala comunitara; Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Autoritate tutelara
Bibliografie I.     Bibliografie II.
(8.04.2016)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Inspector I, grad profesional debutant la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei - Compartiment Ghiseu unic; Referent III, grad profesional superior la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei - Compartiment Stare civila
Bibliografie I.     Bibliografie II.
(29.02.2016)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Asistenta sociala comunitara; Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Autoritate tutelara
Bibliografie I.     Bibliografie II.
(24.02.2016)

Anunt pentru ocuparea functiei publice: Consilier I, grad profesional superior la Serviciul Economic - Compartiment Achizitii publice
Bibliografie
(20.01.2016)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Consilier I, grad profesional superior la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei - Compartiment Regim evidenta; Referent III, grad profesional superior la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei - Compartiment starea civila
Bibliografie I.     Bibliografie II.
(12.01.2016)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Inspector debutant la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei - Compartiment Ghiseu unic; Inspector debutant la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Autoritate tutelara
Bibliografie I.     Bibliografie II.
(23.12.2015)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Consilier debutant la Compartimentul Urbanism si amenajarea teritoriului; Consilier debutant la Compartimentul Autorizari si disciplina in constructii si protectia monumentelor; Consilier debutant la Serviciul Dezvoltare urbana - Compartimentul Administrarea patrimoniului intravilan
Bibliografie
(23.11.2015)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie Publica Locala - Comp. Relatii cu publicul; si Inspector clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Administratie Publica Locala - Comp. Asistenta sociala comunitara               Bibliografie I.     Bibliografie II.
(23.11.2015)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Inspector clasa I, grad profesional Principal la Compartiment Ghiseu unic,  Inspector clasa I, grad Debutant la Compartiment Relatii cu publicul, si Inspector clasa I, grad Asistent la Compartiment Autoritate tutelara
Bibliografie I.     Bibliografie II.     Bibliografie III.
(24.08.2015)

Anunt pentru ocuparea functiilor publice: Inspector clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Contabilitatea Veniturilor, si Consilier clasa I, grad profesional Principal la Comp. Impozite si taxe persoane fizice     Bibliografie
(3.08.2015)

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior a functionarilor publici din Primaria Municipiului Salonta
(3.07.2015)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie: Inspector clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Autoritatea tutelara    Bibliografie
(10.06.2015)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie: Inspector clasa I, grad profesional principal la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei  - Compartiment Ghiseu unic    Bibliografie
(26.05.2015)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie: Inspector clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Administratie publica locala - Compartiment Relatii cu publicul    Bibliografie
(26.05.2015)

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad sau treapta profesionala a personalului contractual din aparatul de lucru al primarului municipiului Salonta
(8.05.2015)

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior a functionarilor publici din Primaria Municipiului Salonta
(7.05.2015)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie: Consilier juridic I. Superior la Serviciul Administratie publică locală  - Compartiment juridic    Bibliografie
(25.03.2015)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de executie: Inspector I. Principal la Biroul Public comunitar de evidenta persoanei  - Compartiment Ghiseu unic    Bibliografie
(16.03.2015)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de conducere: Sef serviciu dezvoltare urbana    Bibliografie
(22.10.2014)

Anunt privind organizarea examenului de promovare in grad profesional superior a functionarilor publici, Primaria Mun. Salonta
(25.08.2014)

Anunt pentru ocuparea functiei publice de conducere Arhitect sef, la Primaria Municipiului Salonta