Dispozitia privind desemnarea responsabililor din cadrul Primariei Salonta cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 si a Legii nr. 544/2001

Formulare: Anexa 4 (cerere), Anexa 5, Anexa 6
 

TRANSPARENTA DECIZIONALA IN APL (LEGEA 52/2003)

 

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor pentru inchirierea/concesionarea domeniului public si privat al mun. Salonta pentru anul 2018
(05.12.2017)

Proiect de hotarare priv. acordarea de la bugetul local al mun. Salonta a unor subventii asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
(29.11.2017)

Completare privind Proiectul de hotarare pt. aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public si privat in mun. Salonta si modalitatea de incasare a taxelor aferente ocuparii
(24.11.2017)

Proiect de hotarare privind reactualizarea delimitarii zonelor de impozitare a perimetrului intravilan al mun. Salonta si zonificarea strazilor
(21.11.2017)

Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Salonta
(17.11.2017)

Studiu de trafic - Municipiul Salonta
(17.11.2017)

Proiect de hotarare pt. aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public si privat in mun. Salonta si modalitatea de incasare a taxelor aferente ocuparii
(16.11.2017)

Proiect de hotarare pt. completarea si modif. Regulamentului privind eliberarea acordului si avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public si/sau privat al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 36/2017
Proiect de hotarare pt. modif. HCLMS nr. 79/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

(15.11.2017)

Minuta dezbaterii publice din data de 25.10.2017 cu privire la Regulamentul de demolare a garajelor si a constructiilor demontabile existente pe domeniul public al mun. Salonta, fara titlu sau temei legal
(27.10.2017)

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de demolare a garajelor si a constructiilor demontabile existente pe domeniul public al mun. Salonta, fara titlu sau temei legal
(11.10.2017)

Dispozitie privind desemnarea responsabililor din cadrul Primariei Salonta cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 si a Legii nr. 544/2001
(23.08.2017)

Anunt privind rezultatele de selectie parteneri privati pentru realizarea proiectelor: "Reabilitare si schimbare destinatie in centru de zi Batranii comunitatii Salonta" si "Bunicii comunitatii Salonta"
(21.08.2017)

Actualizarea modalitatii de calcul a chiriei pentru locuintele ANL, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului 3776/25.07.2017, privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2017
(17.08.2017)

Anunt privind selectarea de parteneri pentru realizarea proiectelor: "Reabilitare si schimbare destinatie in centru de zi Batranii comunitatii Salonta" si "Bunicii comunitatii Salonta"
   Declaratia de eligibilitate 1   
   Declaratia de eligibilitate 2  
   Nota justificativa necesitate selectare parteneri
(31.07.2017)

Aprobarea procedurii de atribuire de finantari nerambursabile de la bugetul local persoanelor juridice de drept privat, cu personalitate juridica fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si actiuni de nonprofit de interes local din domeniul MEDIU/PROTECTIA ANIMALELOR
Ghidul solicitantului
(31.05.2017)

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de parcare cu plata din mun. Salonta, prin gestiune delegata
(31.05.2017)

Reabilitarea si modernizarea chioscurilor de pe raza mun. Salonta
(31.05.2017)

Aprobarea modalitatii de calcul a chiriei pentru titularii de contract ai locuintelor construite prin ANL
(18.05.2017)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016
(26.04.2017)

Fisa de evaluare centralizata a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016
(26.04.2017)

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei Municipiului Salonta pe anul 2016
(26.04.2017)

Dispozitie privind desemnarea d-ei Chirila-Radu Mihaela  cu atributii de inspectie fiscala pe raza municipiului Salonta
(26.04.2017)

Nomenclatorul stradal al municipiului Salonta - corectat (Referat)
(19.04.2017)

Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte asemenea taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2018
(11.04.2017)

Dezbaterea publica privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta 2014-2020
(10.04.2017)

Completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta 2014-2020
(03.04.2017)

Actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Salonta (Referat)
(30.03.2017)

Dezbatere publica privind bugetul local 2017, din data de 29.03.2017
(29.03.2017)

Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2017: A, B, C
(28.03.2017)

Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2017 + autofinantate
(24.03.2017)

Actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Salonta
(15.03.2017)

PUG Salonta: RLU, Legenda, UTR 1 - UTR 6, UTR 7 - UTR 11
(06.03.2017)

Regulamentul privind eliberarea acordului si avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public si privat al mun. Salonta
(28.02.2017)

Insusirea proiectului de stema a municipiului Salonta
(28.12.2016)

Stabilirea taxelor pentru inchirierea/concesionarea domeniului public si privat al municipiului Salonta pe anul 2017
(20.12.2016)

PV dezbatere publica din 09.12.2016 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2017
(16.12.2016)

Anunt si proiectul de hotarare privind aprobarea Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2017
(28.11.2016, 05.12.2016)

Costul serviciului de copiere de la Primaria Mun. Salonta, conform Legii nr. 544/2001, se achita in contul RO85TREZ083502205X002159, sau la Casierie.

Actualizarea modalitatii de calcul a chiriei pentru locuintele ANL, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului 1077/2016, privind satbilirea valorii de inlocuire pe mp pentru anul 2016
(16.08.2016)

Aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor construite prin Programul de constructii locuinte pt. tineri, destinate inchirierii in mun. Salonta
(16.08.2016)

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
(15.08.2016)

Aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor facilitati fiscale
(15.08.2016)

Modalitatea de calcul al chiriei pentru titularii de contract ai locuintelor construite prin ANL
(02.08.2016)

PROCES – VERBAL nr. Nr. 5676/11.07.2016 privind desfășurarea lucrărilor comisiei desemnate prin HCLMS nr. 18/08.07.2016 de renegociere a tarifelor aferente serviciului de salubrizare a municipiului Salonta
(11.07.2016)

PROCES – VERBAL nr. Nr. 5620 din 08.07.2016 întocmit cu ocazia dezbaterii publice din data de 08.07.2016 cu privire la: Modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Salonta, ca urmare a obligației transportării întregii cantități de deșeuri colectate de pe raza mun. Salonta și depozitarea acestora la depozitul ecologic din Oradea
(08.07.2016)

Aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor tip ANL
(01.07.2016)

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de parcare cu plata din mun. Salonta prin gestiune delegata
(30.06.2016)

Aprobarea componentei CMUAT si a Regulamentului de functionare al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a teritoriului in mun. Salonta
(29.06.2016)

Anunt privind organizarea dezbaterii publice pentru modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Salonta, ca urmare a obligației transportării întregii cantități de deșeuri colectate de pe raza mun. Salonta și depozitarea acestora la depozitul ecologic din Oradea.
(24.06.2016)

Modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Salonta
(16.06.2016)

Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public de transport persoane in regim de inchiriere din mun. Salonta
(12.06.2016)

PUZ - Fabrică de nutrețuri combinate, teren intravilan, nr. cad. 437 – mun. Salonta, jud. Bihor
(10.05.2016)

PUZ - Amenajare laborator dentar, extindere casă de locuit în regim P+M și construire anexă gospodărească, teren intravilan, nr. cad. 108595, Salonta
(10.05.2016)

Modificarea preturilor de apa potabila si canalizare-epurare pt. Municipiul Salonta, ca urmare a modificarii cotei de TVA, solicitata de SC Aqua Nova Harghita SRL
08.02.2016

Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2016
25.01.2016

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei municipiului Salonta - pentru anul 2015
12.01.2016

Regulamentul privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii cladirilor neintretinute pe raza mun. Salonta
(11.12.2015)

Regulamentul de desfasurare a activitatii de alimentatie publica

Aprobarea categoriilor de persoane din mun. Salonta ce pot beneficia de ajutoare alimentare in cadrul POAD 2015 si criteriile de acordare

Acordarea taxelor de inchiriere/concesionare a domeniului public si privat al mun. Salonta pt. anul 2016

Regulamentul pt. instituirea taxei speciale pt. promovarea turismului - taxa hoteliera

Regulamentul pt. instituirea taxei speciale pt. eliberarea acordului si orarului de functionare
(17.11.2015)

Plan Anual de Actiune Sociala 2016

Consultarea populației cu privire la serviciile sociale pe anul 2016

Regulament al Serviciului de salubrizare al mun. Salonta
(30.10.2015)

Consultarea populatiei cu privire la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt. anul 2016
(27.10.2015)

Regulament de organizare si functionare a Serviciului public de administrare a parcarilor apartinand domeniului public al mun. Salonta
(23.10.2015)

HCL Salonta nr. 146/25.09.2015, privind aprobarea si insusirea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti, inreg. cu nr. 3361/6.05.2015, elaborat de SC Drum Proiect SRL Oradea, pentru investitia "Strapungere str. Jean Calvin"
(12.10.2015)

Proces verbal intocmit la 25.09.2015, cu ocazia dezbaterii publice cu privire la: Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, nr. 3361/06.05.2015, elaborat de SC Drum Proiect SRL Oradea, pentru Investiția: „Străpungere Str. Jean Kalvin”.
(28.09.2015)

Anunt: Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, nr. 3361/06.05.2015, elaborat de SC Drum Proiect SRL Oradea, pentru Investiția: „ Străpungere Str. Jean Kalvin”.
(23.09.2015)

Proces verbal cu ocazia dezbaterii publice cu privire la: Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, nr. 3361/06.05.2015, elaborat de SC Drum Proiect SRL Oradea, pentru Investiția: „Străpungere Str. Jean Kalvin”.

Anunt privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal privind "Sistem de management integrat al deseurilor- Construire statie de sortare a desurilor si statie de transfer deseuri menajere si reciclabile Salonta"
(22.04.2015)

Anunt privind stabilirea unei masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol
(08.04.2015)

Notificare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Reabilitare DN 79 Arad - Oradea, km 4+150 - km 115+923"
(08.04.2015)

Anunt privind aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, în municipiul Salonta pentru anul 2015
19.03.2015

Anunt privind organizarea licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea suprafetei de 727,18 ha izlaz comunal
19.03.2015

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei municipiului Salonta - pentru anul 2014
14.01.2015

PUZ – Construire Statie Distributie Carburanti MOL, str. Oradiei (DN 79-E 671), nr.55, Salonta
(10.12.2014)

PUZ – Amenajare spatiu comercial în cladire existenta, zona centrala Salonta, Piata Libertatii, nr.14, Salonta
(10.12.2014)

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei municipiului Salonta - pentru anul 2013
13.01.2014

Anunt dezbatere publica PUZ, privind introducerea in intravilan a terenurilor pt. 2 centrale fotovoltaice   amplasate in mun. Salonta, DN79, km 74+500m, la solicitarea SC Neovolt SRL, respectiv SC Tulsor SRL
04.09.2013

Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Salonta, precum și a faptelor ce constituie contravenții, constatarea si sancționarea acestora
19.08.2013

Regulament privind eliberarea cardului-legitimației de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap
19.08.2013

Consultarea populatiei cu privire la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pt. anul 2014
17.05.2013

Consultarea populatiei cu privire la intentia de aprobare a PUZ aferent obiectivului "Amplasare casa familiala in regim P", situat in Salonta, via Tokert fn., proprietari fiind Rusu Veronel, Dzik Alexandra
08.02.2013

Fisa de evaluare centralizata a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2012
31.01.2013

Fisa de evaluare centralizata a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2010
14.01.2011

Fisa de evaluare centralizata a implementarii Legii nr. 52/2003 pentru anul 2010
14.01.2011

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei Municipiului Salonta - 2010
14.01.2011

PUZ - Schimbare destinatie din casa de locuit in spatiu comercial, str. 1 Decembrie nr. 6, Salonta

PUZ - Construire parc fotovoltaic pe imobilul cu nr. cad. 1855 din mun. Salonta

PUZ - Construire spatiu comercial cu destinatie servicii si amenajare spalatorie auto (Stebali Trans SRL)

Dezbatere publica: Planul Urbanistic General al Municipiului Salonta si Raportul de mediu
(11.11.2010)

 

horizontal rule

- GHIDUL CETATEANULUI -

TRANSPARENTA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

 
Ce este Legea transparentei nr. 52/2003?

Legea transparentei asigura deschiderea activitatii administratiei publice catre cetateni prin intermediul a doua mecanisme importante:

1. Participarea d-voastra la procesul de elaborare a reglementarilor cu caracter normativ;

2. Participarea d-voastra la procesul de luare a deciziilor.

Cui i se adreseaza aceasta lege?

Legea transparentei implica o colaborare între doi parteneri: administratia publica si destinatarii reglementarilor elaborate de aceasta (cetateni, organizatii neguvernamentale, asociatii de afaceri).

Ce presupune legea?

Noi avem obligatia de a face publice proiectele de reglementari cu caracter normativ înainte ca acestea sa fie adoptate.

Dupa acest moment, d-voastra, daca sunteti interesat, aveti posibilitatea de a formula sugestii si recomandari cu privire la reglementarile care au fost prezentate în stadiu de proiect. Sugestiile astfel formulate vor fi analizate de catre initiator și autoritatea care ia decizia finala (consiliul local), care vor decide asupra necesitatii includerii în textul final al reglementarilor. Cu privire la participarea publicului la procesul de luare a deciziilor, legea prevede posibilitatea celor interesati de a participa si de a-si exprima punctele de vedere în cadrul sedintelor publice.

 Care sunt avantajele aplicarii acestei legi pentru d-voastra?

- vi se aduce la cunostinta proiectele de reglementari cu caracter normativ propuse a fi adoptate;

- va indeamna sa va exprimati punctele de vedere cu privire la aceste proiecte si astfel sa va implicati in rezolvarea problemelor comunitatii;

Care este procedura?

Noi publicăm un anunt prin care va aducem la cunostinta faptul ca un anumit proiect de hotarare cu caracter public a fost initiat si prin care va solicitam sa va exprimati in scris opiniile, propunerile, sugestiile, data pana la care le puteti inainta, precum si locul unde pot fi studiate materialele aferente (de regula, la afisierul situat în primarie la parter, la persoana responsabila sau pe site-ul institutiei).

Asociatiile legal constituite pot solicita organizarea de dezbateri publice pe marginea proiectului de hotarare, urmand ca noi sa comunica data, ora si locul unde se va desfasura dezbaterea (in maxim 10 zile de la solicitare).

Propunerile și sugestiile vor fi analizate de către inițiator și consiliul local, ele au caracter de recomandare, urmand ca decizia introducerii acestora în hotararea finala sa apartina autoritatii publice.

Link-uri utile:                                                         
www.protectia-consumatorilor.ro
reclamatii@protectia-consumatorilor.ro                                   

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

- reclamatia administrativa - se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
- plangerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata printr-un act administrativ sunt prevăzute de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ