Audiente:

Primar: în fiecare săptămână impară, miercuri:   9 - 12

Viceprimar: în fiecare săptămână pară, miercuri :   9 - 12

Secretar: joi :   9 - 12

 

Inscrierea la audiente se face la cam. 10 parter a Primariei Municipiului Salonta, pe baza actului de identitate.

Pentru organizarea si finalitatea audientelor se foloseste ca element de lucru - foaia de audiente.

Problemele ridicate vor putea fi solutionate conform procedurilor legale si in limitele de competenta, asa cum sunt stabilite de Legea 215/2001 republicata, dupa analizarea problemei cu sefii compartimentelor de resort.