JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 17.03.2017 ora 14,00 la sediul Primăriei Salonta, sala nr. 9, cu ocazia ședinței de îndată a CLMS, convocată de D-l primar prin Dispoziția nr. 164/16.03.2017. Sunt prezenți 17 consilieri. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-na secretar Ivanciuc Patricia, mai participă șefii de birouri.

D-l Primar deschide ședința ordinară a CLMS.

D-l Președinte Sala – supune la vot ordinea de zi, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 27/2017.

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

1. Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2216/15.03.2017 privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului pentru terenul cu suprafața de 30209 mp situat la ieșire din Salonta pe partea dreaptă în direcția de mers spre Arad – prezintă SDU

d-ra Smeu: au mai intervenit niște corecturi în urma obținerii cărților funciare convertite, la arti 1 și 2 intervine modificare de 1 mp față de materialul transmis către dumneavoastră

D-l Primar: o rog pe d-na Secretar să prezinte pe scurt proiectul pentru care am inițiat aceste două materiale cu planurile de amplasament.

D-na Secretar: știm că o porțiune mare dintre terenurile municipiului Salonta au fost declarate zonă  sit Natura 2000, deoarece aici se află habitatul dropiilor, care este o pasăre foarte rară, existând doar câteva exemplare în Austria și Spania. În cadrul proiectului ce urmează să-l depunem dorim să popularizăm această comoară naturală, unică. Ideea noastră de proiect se află în concordanță perfectă cu apelul RO-HU- 6/C, prin înființarea unui centru turistic, educațional și de recreere, prin care va exista posibilitatea de a observa dropiile și de a cunoaște caracteristicile acestor păsări. În cadrul acestui proiect intenționă să realizăm infrastructura specifica si activitati de promovare a zonei (o pistă pentru biciclete,săli de prezentare, loc de observare a păsărilor, un centru de conferințe, centru de cercetași, loc de  campare etc).

 În acest proiect contăm mult pe colaborarea cu instituțiile școlare, care sunt invitate să facă propuneri în legătură cu acest proiect, pe latura educațională.

Prima documentație se referă expres la locația unde se va construi și înființa acest centru, Un alt obiectiv este mutarea in subteran a unei portiuni din liniile electrice din zona in discutie.In urma măsurătorilor realizate de către specialiști, rezultă cert faptul că din cauza liniilor electrice, aceste păsări sunt ținute ca într-un țarc.

Evident acest proiect trebuie să aibă o mediatizare și promovare puternică, ca după trecerea perioadei de realizare a proeictului acesta  să fie nu numai sustenabil ci și profitabil pentru oraș. Partenerul nostru este Korosok Volgye Naturpark din Ungaria, sunt parteneri de cuvânt, cu ei am derulat și proeictul pentru pista de biciclete.

D-l Balogh: am două întrebări, prima: unde va fi acel observator construit și aș dori să întreb că cei de la Milvus, când vor să despăgubească agricultorii pentru obligațiile impuse de Natura 2000 cu privire la modul de lucrare a pământului, că nu se pot folosi îngrăsăminte ori ierbicide?

d-na Secretar: observatorul va fi afară lângă poligon, iar din discuțiile purtate cu cei de la Milvus, am înțeles că au  reusit sa negocieze un proiect prin care se vor putea acorda ajutoare agricultorilor. În curând va avea loc o întâlnire cu agricultorii prin care vor prezenta modul de acordare a acestor subveții, pe suprafață. Este posibil că Primăria sa poata gazdui/ media aceste discuții, vom vedea când se concretizează, deoarece, repet, doar din spusele lor am informațiile aste, dar nimic concret.

D-l Primar: acest aspect am sesizat de mult la Ministerul Agriculturii, deoarece o mare parte a terenurilor agricole aferente municipiului Salonta sunt sub protecția Natura 2000, la un moment dat a existat și un proiect de lege referitor la soluționarea acestor probleme.

D-l Boiț: în Ungaria există rezervația, unde se acordă bani fermierilor și agricultorilor să nu-și lucreze terenul, la ei chiar funcționează acest lucru.

D-l Vesa: am înțeles că Natura 2000 începe de la Sânicolau și Cefa ajungând la noi. Asta este habitatul dropiei, ar exista posibilitatea extinderii.

D-na Secretar: Extinderea promovarii acestei idei de protectie si educatie este o idee bună și un scop urmărit.

D-l Nagy: cât ar veni cota parte a noastră la acest proiect. Finanțarea cum se derulează, cum a fost și până acum, pe cote de realizare? Acest proiect va viza și reîmpădurirea Păduricei?

D-na Secretar: nu știu să vă spun, în momentul de față suntem doar la calcule preliminare, acum se aprobă documentațiile cadastrale să putem cuantifica întinderea și lungimea pistei, nu este nimic concretizat, însă finanțarea se va desfășura la fel. Odată ce se concretizează sumele oricum vom veni din nou în fața Consiliului Local, de a prezenta cheltuielile și cota parte. În ceea ce privește reîmpădurirea, precis că vom planta copaci în cadrul amenajărilor peisagistice, dar nu putem și nu va fi o împădurire, aceasta nu face obiectul proiectului.

D-l Kiss: cât îi suma acordată pe proiect 1 milion, 10 milioane de euro?

D-na Secretar: este sub 1 milion de euro, iar cota parte pe finanțare este de 2%.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 28/2017

2. Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 2273/16.03.2017 privind aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a imobilului teren pistă biciclete – prezintă SDU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 29/2017

3. Expunere de motive – Referat de specialitate nr. 655/16.03.2017 privind soluționarea cererii D-lui Gligor Cristian Dan – prezintă BU

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 30/2017

4. Informare 2084/15.03.2017 privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 792/2017 pronunțată de către Judecătoria Oradea în contradictoriu cu Episcopia Greco-Catolică Oradea – prezintă șef SE Kis Anamaria

D-l Nagy: din câte am înțeles orașul va plăti penalități 9000 de lei și atât. Ei un au acceptat nici o ofertă de a noastră, dar în acest caz ce se va întâmpla cu acel teren?

D-na Secretar: orașul a fost obligat la plata în solidar cu Comisia Județeană la suma de 300 de lei pe zi de întârziere, pentru 30 de zile. Dumneavoastră ați făcut o ofertă prin HCLMS 48/2016 pe care un nu au acceptat-o, iar apoi s-a mai făcut o ofertă cu privire la un teren proprietatea Statului. În această sentință despre care se vorbește în informare se stipulează clar faptul că un suntem obligați de a acorda vechiul amplasament si instanța a luat în considerare oferta dumneavoastră, ca o ofertă valabilă. Din lipsă de timp, azi nu a ajuns pe ordinea de zi materialul prin care reluați în patrimoniu municipiului terenul oferit Episcopiei, dar va ajunge pe ordinea de zi să închidem această etapă și mergem mai departe.

d-l Kiss: și cu această plată se închide întregul litigiu?

d-na Secretar: se va încheia această etapă, nu se vor mai plăti despăgubiri, însă întregul litigiu se va încheia doar la data elibărării Titlului de proprietate ori acordarea de despăgubiri, precis vom mai avea discuții. Până când există o pretenție neonorată vor fi discuții.

d-l Szasz: este o obligație solidară, de ce plătim doar noi? Când și cum recuperăm?

d-na Secretar: nu recomand blocarea conturilor prin executarea silita pentru plata acestor penalitati. Probabil vom formula acțiune în instanță unde se vor lămuri întinderea și culpa fiecăruia la plata despăgubirilor.

Deoarece nu sunt alte discuții D-l Președinte declară încheiată ședința de îndată din data de 17.03.2017.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 Sala Răzvan                                                                                  SECRETAR

                                                                                                   Ivanciuc Patricia

Redactat

Csak T. Dora

 

Lecturat la data de ___________

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________