JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL SALONTA

 

PROCES VERBAL

 

Încheiat azi 13.04.2017 ora 14,00 la sediul Primăriei Salonta, Sala mică, cu ocazia ședinței de îndată a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziția nr. 220/12.04.2017.

Sunt prezenți 13 consilieri, lipsesc d-l Nagy Arpad, Balogh Peter, Cseke Sandor, Buz Ramona.

Conform Regulamentului de funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-l primar si d-na Secretar, mai participă șefi de birouri.

d-l Primar deschide sedinta, și explică urgența convocării acestei ședințe si anume termenul foarte scurt până la expirarea termenului de depunere a proiectelor în cadrul Programului transfrontalier România-Ungaria, 24.04.2017, iar până atunci trebuie rezolvare o serie de probleme, ba chiar și săptămâna viitoare, aproximativ joi va fi nevoie de încă o ședință tot pentru acest motiv. Totodată, avem nevoie de decizia d-voastră pentru aprobarea de documentații tehnice, pentru demararea procedurilor de licitație, dat fiind ca am ajuns să avem buget așa de târziu, altfel lucrările vor întârzia.

Acum aș dori să vă supun atenției o informație de ultimă oră, cu privire la investiția la sistemul de apă-canal, derulată prin CNI. În cursul săptămânii trecute am fost informați că CNI a reziliat contractul de executie lucrări cu Allstom. Este prezent d-l Florian, manager-reprezentant al CNI la nivel local.

Intră d-l Nagy Arpad.

D-l Florian (CNI) -  prezintă situația actuală: proiectantul lucrării a întârziat sau a refuzat conștient de mai bine de un an greșelile din proiect. Încă din martie 2016 am solicitat modificări care au fost în parte prezentate abia în martie 2017, iar în ritmul acesta nu am fi putut finaliza lucrările nici în 2020, ceea ce ar fi fost inadmisibil. Din această cauză s-a decis rezilierea contractului. Urmează ca în procedură de urgență să se liciteze serviciile de proiectare și execuție pentru restul lucrărilor rămase de executat. Știm că se crează nemulțumiri și disconfort cetățenilor, dar tocmai asta ne dorim , să includem în viitorul contract și refacerea drumurilor și aducerea lor la situația anterioară. În timp, credem că procedurile vor dura câteva luni, dar este greu de estimat în condițiile noii legislații în domeniul achizițiilor. Ne dăm toată silința pentru a limita neplăcerile create.

D-l Nagy – este de neînțeles cum această firmă care are atâtea procese pe rol pentru neplăți către alte firme, să câștige totuși atetea licitații mari. Este adevărat că CNI a plătit avans pentru începerea lucrărilor iar subantreprenorii nu au primit nimic? Să fie inclus în viitorul contract/ caiet de sarcini interdicția subcontractării. Să fie incluse termene strice de execuție. Ce se întâmplă cu stația de epurare în condițile în care Garda de mediu dă amenzi pe plan local?

D-l Florian – în ce privește avansaul dat, aceasta, conform OUG 34/2006 putea fi acordat, suma fiind acoperită de garanții la entități financiare prin polițe de asigurare. Deja am făcut demersuri pentru recuperarea acelor sume. În ce privește subcontractanții, aceștia nu au putu fi decât cei declați în oferta la licitație, însă executantul a justificat prezența unor firme pe șantier prin contracte de prestări servicii sau furnizare de echipamente. În ce privește stația de epurare, ea nu funcționa de la bun început la standarde normale. O mare parte din echipamantele necesare realizării noii stații de epurare au fost deja achiziționate de Allstom, iar prin rezilierea contractului ele trec în mâna CNI, urmând doar ca noul antreprenor să le instaleze ca să avem o stație la standarde 2016.

D-l Vesa – Se va pierde timp pentru acodarea avansului pentru noul antreprenor?

D-l Florian – Timpul de execuție al viitorei lucrări se raportează la stadiul lucrărilor deja executate, anume 34%. Nu se pierde timp cu procedurile de avans, ele merg automat dacă antreprenorul solicită acest avans.

D-l Kiss – cine plătește de acum încolo amenzile date de Garda de mediu și Apele Române.

d-l Florian – operatorul local, care ar fi trebuit sa investească la fel cum a făcut-o și în alte locații une operează.

D-l Boiț – din discvuțiile cu diverse persoane, am înțeles că soluția pentru reabilitarea staiei de epurare nu e cea mai bună și că cel mai bine ar fi fost pentru Salonta să se construiască una nouă. Există această perspectivă?

D-l Florian – în proiect, soluția tehnică a fost propusă prin SF-ul aprobat de Salonta. Reabilitarea stației existente nu trebuie înțeleasă în sensul că se schimbă doar câteva elemente, ci va avea loc înlocuirea tuturor echipamentelor existente cu alte noi, de ultimă generație. Deci, nu mai trebuie ascultate părerile unor persoane care nu cunosc situația.

D-l Nagy – la noua licitație credeți că vor fi participanți?

D-l Florian – am participat la multe proceduri dar nu a existat nici o situație ca să nu se prezinte nimeni la licitație de lucrări. Nu cred că nu vo avea firme participante.

D-l Sarkozi – încă de anul trecut pe vremea asta se zvonea că ar fi posibilă o reziliere a contractului și imediat au și apărut o serie de firme care s-ar fi arărtat interesate de continuarea lucrărilor, vizitarea amplasamentului.

 

D- Președinte Szabo – supune la vot ordinea de zi:

1.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2842/11.04.2017 privind angajarea unui avocat – prezintă șef BRUPS Groza Ioan.

2.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2414/23.03.2017  privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta – prezintă sef SAPL Biro Ioana

3.     Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2689/05.04.2017 privind realizarea obiectivului Bazin de Înot  – prezintă SDU, sef Smeu Luminița

4.               Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2819/10/04/2017 privind aprobarea planurilor de amplsament și delimitatrea a unor imobile/terenuri cu destinația de drumuri vicinale – prezintă  sef SDU, Smeu Luminița.

5.               Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2827/10/04/2017 privind însușirea și aprobarea PT Reabilitare alei si parcari in cvartalul de blocuri cuprins intre strazile Regele Ferdiand, Aradului, Democrației și Regele Carol I – prezintă sef  SDU, Smeu Luminița.

Se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.46/2017.

 

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

1.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2842/11.04.2017 privind angajarea unui avocat – prezintă șef BRUPS Groza Ioan.

D-l primar: a apărut o decizie a Curții Constituționale cu privire la salarizarea funcționarilor publici, în sensul că un funcționar cu un anumit grad din primăria noastră trebuie să aibă acelați salariu cu cel de același grad din orice altă instituție publică din țară. Colegii mei solicită și ei aplicarea acestei reglementări. Aparatul meu de specialitate a depus plângere prealabilă. Nu pot lua o poziție față de această situație  și nici nu pot fi apărat de cei care mă dau în judecată. Legislația nu e clară, nu există în acest moment limite clare ale salarizării.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 47/2017.

 

2.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2414/23.03.2017  privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta – prezintă sef SAPL Biro Ioana.

D-l Kiss – când ne sunt trimise materialele cu o zi înainte, nu avem timp să ne formăm o părere asupra lor, cum ar fi acesta în care se vorbește despre sume așa de mari.

D-l Illyes: Strategia loclaă a fost adoptată în mandatul anterior de un consiliu într-o altă componență. Atunci s-au stabiit anumite priorități, dar acum au apărut alte oportunități, cum este și protejarea arealului Natura 2000 despre care am aflat la ședința anterioară. Au aprut și schimbări în patrimoniu care ne vor determina să aducem schimbări în prioritățile noastre, cum este pierderea sediului muzeului și bibliotecii care ne determină să găsim alte locații și amenajarea lor chiar și prin fonduri nerambursabile. Noile programe care se lansează acum au o paletă mult mai largă de posibilități de finanțare decât cele pe care le știam noi în 2015, a se vedea programul care finanțează revitalizarea zonelor degradate, cum ar fi la noi terenul din zona Ghest, dincolo de calea ferată, ar fi oportun de exemplu, extinderea iluminatului public. Ar trebui să ne întrunim, să analizăm toate oportunitățile pe care ni le oferă noile programe de finanțare și să completăm strategia locală. Eu sunt pentru completarea strategiei, trebuie să includem acest proiect important, protejarea Natura 2000 ce poate fi finanțat pron RO-HU, care are termen scurt de depunere, deși abia lansat la începutul anului.

            D-na secretar – există unele programe de finanțare care condiționează existența ideii de proiect în strategia locală. Sumele indicate în material trebuie înțelese ca estimări, în acest moment ele nu pot fi cunoscute atâta timp cât nu există un studiu de fezabilitate și el nici nu se justifică a fi elaborat la momentul elaborării strategiei atâta timp cât programul de finanțare îmi cere să prezint la depunerea proiectului un SF nu mai vechi de un an.  Vă informez că a avut loc procedura de transparență decizională la acest material dar la dezbaterea publică din data de 7 aprilie nu s-a prezentat nimeni. Completarea strategiei este o chestiune de birocrație. În 2015 când a fost adoptată inițial strategia, nu erau lansate ghiduri de finanțare nici măcar în faza de consultare, deci există obiective pe care nu puteam să le prevedem atunci. Pentru acest motiv, în mod sigur vor mai exista modificări la Strategie, în funcție de lansarea programelor.

            D-l Kiss – doar vreau să subliniez că aș dori mai mult timp pentru studierea și analizarea materialelor. De exemplu, din acest material nu rezultă cum au fost stabilite aceste sume.

            D-l Illyes – referitor la sume, esențial este că pentru noi cofinanțarea este de 2% și de fat aducem un câștig pentru oraș de 98%.

            D-l primar – doresc să arăt că Legea 215/2001 reglementează posibilitatea convocării CLMS de îndată, deci suntem în limitele legii. D-voastră însă aveți tot dreptul să amânați decizia în cazul acestor materiale iar noi nu vom mai depune proiectul, însă e păcat de munca colegilor care lucrează din greu chiar și în timpul liber pentru ca acestea să fie complete și să fie depuse în termen. Doresc doar să dau ca exemplu pe cei de la primăria Bekes, care și-a manifestat intens interesul pentru a fi partener în acest proiect Natura 2000, a fost ieri la o întâlnire în acest scop cu noi, a rămas plăcut impresionat de stadiul avansat în care se află proiectul nostru și a promis că în timpul scurt pe care îl are la dispoziție, va face tot ce îi stă în putință, inclusiv va convoca consiliul local de trei ori pe săptămână dacă este nevoie.  Dar, promit că vom încerca să fim mai atenți la cele sesizate de dl Kiss, doar că munca de zi cu zi în administrația locală din Salonta ne obligă la luarea de decizii.

            D-l Boiș -  doresc să mulțumesc pentru interesul manifestat de cei din administrație pentru atragerea de fonduri europene, cu atât mai mult cu cât contrbuția este de doar 2%; un privat care accesează astfel de fonduri se bucură pentru acel 50% pe care îl primește, iar în aceste condiții nu există decât beneficii când administrațiile depun proiecte.

            Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 48/2017.

 

3.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2689/05.04.2017 privind realizarea obiectivului Bazin de Înot  – prezintă SDU, sef Smeu Luminița.

            D-l Nagy: Sunt de acord cu material cu propunere de completare la pct.6, lit.a, cu saună finlandeză.

            D-l Illyes: unde va fi mai exact amplasat bazinul?

            D-l primar: în spatele terenului secundar al stadionului, lateral cu sala de sport. Avem discuții cu privire la extinderea proiecului acesta, în sensul creării în oglindă cu intrare comună a unei săli polivalente cu 1000 de locuri, însă trebuie gândită și o strategie de sprijinire a unui sport de echipă, altul decât fotbalul, cu ar fi baschetul feminin care are tradiție la Salonta și ar putea fi propulsat la nivel de liga întâi. Apoi, vrem să extindem acest proiect și să îl legăm de viitorul proiect de valorificare a apei geotermale, prin care într-o primă fază dorim să introducem încălzire la instituții publice (spital, UAMS, scoala, primarie) și apoi spre zona rezidențială, zona Tincii.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 49/2017.

 

4.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2819/10/04/2017 privind aprobarea planurilor de amplsament și delimitatrea a unor imobile/terenuri cu destinația de drumuri vicinale – prezintă  sef SDU, Smeu Luminița.

D-na Secretar: aș avea o completare. Inginerul topograf în această dimineață a finalizat fișa imobilului viitoarei piste de biciclete din proiect și s-a constatat că este necesar a se completa cu un nr, top. cu suprafața de 3400 mp.

Se supune la vot cu completare, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. 50/2017.

Iese d-l Szasz Denes.

 

5.    Expunere de motive – Referat de specialitate nr.2827/10/04/2017 privind însușirea și aprobarea PT Reabilitare alei si parcari in cvartalul de blocuri cuprins intre strazile Regele Ferdiand, Aradului, Democrației și Regele Carol I – prezintă sef  SDU, Smeu Luminița.

D-l Kiss: în această problemă mă simt într-o oarecare măsură în incompatibilitate. Din câte știu eu, nu a cerut nimeni din zonă această modernizare. Din material nu rezultă rezolvarea problemei garajelor . Unii din locuitorii zonei am înțeles că au fost în audiență la d-l primar. Ce vă prezint eu, sunt doleanțele locuitorilor. Nu ar fi rău nici pentru primărie, pentru că se vor plăti chirii, deci vor fi venituri la bugetul local.

D-l primar – în zonă locuiesc 133 familii, iar la acest moment sunt construite 37 garaje, deci sunt 37 familii privilegiate. Deja există o discriminare față de celelalte aprox. 100 de familii. Să nu vorbim că sunt acolo persoane care deja s-au mutat dar au vândut pe bani grei sau închiriat garajele, iar față de aceste sume, chiria la bugetul local este infimă. D-l Bolojan, care este un etalon în rândul primarilor, a demolat garajele și nu se comentează atâta. Și în celelalte zone ale orașului, vezi Republicii II, am făcut reabilitări, au fost numeroase vociferări cu privire la demolarea garajelor, dar azi vin să îmi mulțumească pentru viziunea asupra locației. În plus, nu putem menține garajee existente, căci la felul în care arată parcă suntem într-o favelă din Sao Paolo din Brazilia, este inacceptabil.

D-l Illyes – eu sunt de acord cu demolarea garajelor, doar că propun să nu se facă discriminare pentru nimeni, să nu ne mai aflăm în situația de la Republicii II, unde cei cu bun-simț au înțeles necesitatea și oportunitatea proiectului nostri și și-au demolat singuri garajele, iar cei nesimțiți le au și azi și mai au și nerușinarea să le subînchirieze pentru bani mulți celor cu simț civic care și le-au demolat. Acest proiect este bine-venit dar ar trebui completat, pe lângă parcări,  cu spațiu verde și loc de joacă pentru copiii, respectiv sistem de colectare selectivă a gunoiului îngropat.

Intră d-l Szasz.

D-l primar – d-l viceprimar insistă și el pentru sistem de colectare selectivă a gunoiului îngropat. Sunt de acord cu această soluție. Voi organiza personal și voi prezenta toate acesta într-un forum cetățenesc.

D-l Kiss – chiar dacă nu se rezolvă problema garajelor, dar să fie prevăzută rezolvarea gunoiului.

Se supune la vot, se votează  cu 13 voturi pentru și o abțienere (d-l Kiss), CLMS adoptă Hotărârea nr. 51/2017.

Deoarece nu sunt alte discuții, d-na Președinte declară încheiată ședința de îndată din data de 13.04.2017.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         

            Szabo Sandor                                                                                                   SECRETAR

                                                                                                                              Ivanciuc Patricia

 Redactat

Biro Ioana _______________

 

Lecturat la data de ___________

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________