Afișat azi, _________

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA


 

PROCES-VERBAL


 

Încheiat azi, 13.07.2017 ora 13,00 la sediul Primăriei Salonta, Sala mică, cu ocazia şedinţei ordinare a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziţia nr. .2017

Lipsesc: d-l Szász Dénes,d-l Szabó Sándor și d-l Vesa Ioan.

Conform Regulamentului de funcţionare a CLMS, şedinţa este legal constituită.

Alături de d-l primar şi d-na Secretar, mai participă şefi de birouri.

D-l Primar – Stimați colegi, colege începem ședința noastră ordinară din data de 13 iulie 2017 și înainte de a preda cuvântul la d-l președinte Cristian Toma, aș dori să vă consult cu privire la intenția noastră de a convoca o ședință extraordinară având în vedere că am dori să adoptăm caietul de sarcini pentru parcări. Presupun că astăzi se va adopta regulamentul de parcări.

În data de 26 iulie 2017 am putea să organizăm această ședință. Presupun că mulți sunteți în concediu, bine meritat, dacă se poate să fiți, să veniți dacă sunteți în oraș, ar fi bine să participaţi, până atunci și noi mai clarificăm acest aspect. Nu știu, d-na Secretar – Cu 2/3 sau o simplă majoritate se votează?

D-na Secretar – acolo avem nevoie de 12 voturi, 2/3.

D-l Primar – deci în data de 26 iulie dacă sunteți acasă și în aceeași timp aș dori foarte mult ca să cooptați încâ un material peste ordinea de zi si retrag cel cu proiectul.

D-l primar predă cuvântul președintelui de ședință d-l Cristian Toma.

D-l președinte Toma – supune la vot ordinea de zi:

Se votează cu unanimitate de voturi „pentru”, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.

D-l președintele Toma - supune la vot completarea ordinii de zi conform propunerii d-lui primar.

Se votează cu unanimitate de voturi „pentru”, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.

D-l președintele Toma - supune la vot aprobarea procesului-verbal de ședința din 22.06.2017.Se votează cu unanimitate de voturi „pentru”, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.

Sosește d-l consilier Szabó Sándor.


 

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4532/13.07.2017 privind rectificarea bugetului general consolidat al mun Salonta 2017.

D-l Toma predă cuvântul d-nei Kis Anamaria şef serviciu economic.

D-na Kis – Bună ziua! Când am introdus bugetul Liceului Teoretic ,,Arany Jánosîn calculator am observant că au greșit un rând. Ei diminuează cu 10000 de lei obiectele de inventar la forma de învățământ 40104. Deci în materialul pe care vi l-am trimis era cu un rînd mai jos.

U.A.M.S. -ul în material-am împărțit majorarea de 29000 de lei primiți de la DSP pe trimestrul III. și IV. Au refăcut se majorază trimestrul III. cu 29000 iar în bugetul local am introdus voucherele de vacanță care se modifică și nu vor fi vouchere de vacanță ci cu sumele astea se majorează cheltuielile salariale, introduc sumele astea la salariile de bază și vedem cum va fi. Mulțumesc.


 

Sosește d-l consilier Szász Dénes.


 

D-l Primar – deci fără să facem politică și știu foarte bine că suntem la unison cu acest aspect încă nici noi nu știm cum se va aplica noua lege a salarizării pentru că d-na contabilă șef împreuna cu d-na Csák T. Dóra de la juridic au fost la un curs luni și marți, de acolo au venit cu niște informații că totul se plafonează la salariul viceprimarului și oricât de mult să lucreze oricine din Primăria mun. Salonta nu poate să depășească acest salariu, nu poate să primească premii, sporuri, etc…, deci în faza asta așa știm noi.

Nu se știe, poate că alții au citit altceva dar degeaba prevedem noi voucherele de vacanță dacă noi, de exemplu, la cineva la care s-a hotărât coeficientul maxim atunci degeaba avem vouchere sau premii, nu putem să dăm, și dacă merită, nu poate să primească.

D-l Nagy – există posibilitatea să dai 5% voucher , etc..,dar până la limita salariului viceprimarului, nu? La limita. Deci dacă tu vrei să dai vouchere în, zic eu, în 1000 lei dar cu 1000 de lei brutul depășește salariul viceprimarului dar cu 500 de lei exact cade pe salariul viceprimarului atunci pot să-i dai 500 de lei, deci voucher în valoare de 500 lei.

D-l primar – în Oradea unde-i salariul viceprimarului este destul de mare acolo toleranța de mișcare îi mult mai mare.

D-l primar – în acest context vă spun că în clipa asta modelăm tot ce e, probabil că peste 2-3 săptămâni o să cunoaștem mai bine care sunt pârghiile prin care putem să încercăm să ajutăm pe cei care lucrează la Primăria mun. Salonta pentru că în clipa în care am spus la d-na Secretar să primească maximul înseamnă că deja am și hotărât despre soarta colegilor care lucrează la primărie, pentru că dacă ea o să primească maxim și pentru ceilalți trebuie să dăm. Să facem o ierarhie și atunci normal, noi dorim să mergem cu salarii mult mai bune pentru că mulți ani am discutat pe acest subiect numai că într-adevăr trebuie să am niște pârghii prin care am putea să-i premiem pe acești oameni care lucrează o să avem la cei care nu au salarii maxim al postului, o să aibă salariul mai mic și atunci putem să dăm acolo premii și o să dăm la cei care într-adevăr lucrează, pentru că într-o instituție în care nu poți să apreciezi numai cu ,,bună ziua” și cu ,,mulțumesc” pe un om care lucrează nu avem nici o evoluție a lucrurilor.

Într-un alt context tot de bugetul local întreb pe d-na contabil șef pentru că era dânsa la curs și eu eram ieri plecat că: - pentru un proiect studiu de fezabilitate pentru școala de care am vorbit, avem bani puși deoparte? Am avut o ședință aici a fost de față d-l consilier Illyés, d-na Buz și d-l Boiț, nu am ajuns ca să vă spun.

D-na Mados – studii și proiecte.

D-na Kis – acolo avem.

D-l primar – atunci d-na Mados vă rog cât mai repede să facem demersul pentru studiu de fezabilitate pentru prelungirea școlii pentru lucrarea aceea pentru Colegiul Național Teodor Neș.

Referitor la dicuția noastră ca să demolăm clădirea respectivă discutând cu d-na Secretar în clipa asta nu știu dacă putem să punem în aplicare ideea aceea pentru că nu poți să demolezi o clădire fără avizul Ministerului de Învătământ și în aceelași context noi deja am cheltuit o sumă de bani pentru proiectul respectiv. Foarte interesant că noi nu am putut să aflăm că această lucrare – ca să fiți cu toții în temă – avem clădirea care a fost cândva atelier la Colegiul Național Teodor Nes. Au 3 săli de clasă unde am avut acum doi ani lucrări și s-a schimbat invelitoarea dar anul ăsta în primăvară s-a deplasat acoperișul după care a fost o comisie și în fața locului a mers și noi am făcut expertiza pe clădire și în clipa asta figurează în bugetul local cu 3 miliarde 600 milioane lei vechi clădirea respectivă și aici marți la ora 10,30 discutam de o problemă că este o clădire pe care nu știu cât de mult merită să cheltuim suma asta de mare că tot o să avem o clădire destul de veche și ce-ar fi să dublăm sau să majorăm această sumă și să ridicăm ceva nou. În faza în care suntem acuma ca să aflăm că într-adevăr această lucrare ar costa 3 miliarde 600 milioane de lei vechi a trebui să facem aceste proiecte și aceste studii chiar și pentru rezistență pentru că prin rezistență a ajuns suma asta atât de mare fiindcă trebuie să faci săpături la fundația clădirii și cei care sunt mai deștepți spun că, dacă am ajuns la suma asta trebuie să ducem până la bun sfârșit ideea principală. Dar ce dicutam noi ultima dată că ne trebuie acolo o nouă clădire care într-adevăr rezolvă definitiv problema școlii eu zic ca să facem un studiu de fezabilitate și să încercăm să mergem peste tot la Consiliul Județean chiar şi fondul local, guvern și să încercăm să rezolvăm problema aceea și de aia v-am întrebat nu cumva e ocazia ca să punem în buget suma respectivă și atunci dacă avem studii și proiecte atunci e bine.

D-na Kis – dar în buget momentan apare pentru școala respectivă cu 365 mii lei refacerea acoperiș clădire 3 săli de clasă la Colegiul Național Teodor Neș. N-ar trebui să modificăm, să rămână numai fără acoperiș deci refacerea clădirii 3 săli sau reabilitarea clădirii?

D-l primar – Nu. Chestia veche merge mai departe. Noi trebuie să găsim fonduri noi pentru a face studiul pe care a făcut d-l Németi cândva și care are d-l Trancău.

D-na Kis - înțeleg. Dar aicea se vorbește numai de refacerea acoperișului și după cum înțeleg nu numai acoperișul ci toată clădirea trebuie reabiltată.

D-l primar – acoperișul da, pentru că trebuie să sapi și la fundație că de fapt nu ai acoperiș.

D-l Kis – ar fi mai bine „reabilitare clădire”.

D-l primar – atunci să modificăm „reabilitare clădire”.

D-l Boiț - înțeleg că până la urmă se repară acea clădire cu 3 săli de clasă? 300 și de mii de lei nu-i mult să cheltuim?

D-na Mados – nu, nu e mult, e numai o valoare estimată. Numai când va fi gata proiectul atunci putem spune exact suma.

D-l primar - cât poate să scadă?

D-na Madoș - nu știu.

D-na Buz – marți noi nu am ajuns la concluzia că trebuie facut studiul de fezabilitate pentru prelungirea clădirii principale și am hotărât să dărâmăm clădirea aceea veche?

D-l primar – d-na inginer Mados și d-na Secretar a spus că, după părerea dânsei, acum, procedura nu este respectată pentru a demola clădirea și în aceeași timp dacă am cheltuit atâția bani pentru clădire numai putem să ne oprim ca ulterior să fim întrebați că: - de ce am comandat aceste studii și nu le-am finalizat?

D-na Secretar – sunt două aspecte. S-a comandat și proiectul tehnic nu numai studiul.

D-l primar – dar din studiu nu a reieșit că o să coste atât de mult.

D-na Mados – nu a reieșit numai din estimarea proiectanților s-ar putea să fie mult mai puțin.

D-l primar – nu, nu, spunea d-na Secretar că s-a ajuns la această idee după studiu.

D-na Mados – după studiu au tras proiectanții concluzia, atâta va costa, au calculat, au ei ceva calcul pe mp.

D-l primar – cât am cheltuit până acuma pe acest studiu și pe acest proiect?

D-na Mados – 13000 va costa proiectul în total cu studiul cu tot.

D-na Secretar – dar de ce am comandat proiectul? Eu asta nu-nțeleg. Deci aici e toată problema. Nu trebuia comandat proiectul până nu cineva spunea ce merită făcut cu aceea clădire.

D-l primar – pentru că până ce nu am comandat proiectul nu am știut de suma asta.

D-na Mados – n-aveam de unde să știm.

D-l primar - n-aveam de unde să știm, pentru că atunci când ai comandat proiectul, atunci vine ăla care face rezistența clădirii ș.a.m.d.

D-na Secretar – expertiza se poate face și este obligatoriu să se facă… asta e partea tehnică.

D-na Mados – documentația economică este ultima fază a proiectului.

D-na Secretar – mai sunt anumite lacune din punct de vedere al actelor care trebuiau făcute pentru a urma varianta demolarii. Deci acea clădire face parte din rețeaua școlară, trebuia discutat în consiliul de administrație de la liceu, să spună ce și cum, să vină cererea de acolo, să cerem avizul comisiei, să cerem avizul Ministerului Învătământului pentru demolare, s-avem un punct de vedere a lor, știm foarte bine că la școala din ,,Füveskert” nu ne dă aviz la schimbarea destinației. Când o să vorbim de demolare, și de aia zic că toate lucrurile acestea trebuiau făcute, consultat cu consiliul de administrație, făcut o expertiză tehnică asupra clădirii și într-adevăr în urma expertizei tehnic se putea spune normal ce se constată acum că aceea clădire are 100 de ani. Doar că aici e problema. Noi n-avem un punct de vedere a consiliului de administrație al școlii, nu avem rectificat punctul de vedere cu privirea la rețeua școlară. Astea sunt lucruri administrative care este obligatorii și repet, expertizarea clădirii respective cum s-a făcut la Casa Roth se putea face și acolo și puteam să spunem clar că: - merită sau nu? sau –cât ne costă acea lucrare? D-na Mados se poate face expertiză și individual față de proiectul tehnic. Expertiza e expertiza, proiectul tehnic e proiectul tehnic. Expertiză am avut la Cantină, la Liceul Teoretic, de exemplu, fără proiect tehnic.

Nu mă pronunț asupra oportunității acestei lucrări, mă pronunţ strict d.p.d.v . al hârtiilor, al avizelor, proceduri.

Dacă doriți se poate relua procedura, refăcută, recântărit ș.a.m.d. doar că trebuie să avem punctul de vedere al Ministerului Învățământului.

D-na Buz - chiar asta voiam să propun, eventual o reanaliză și să punem hârtiile la punct pentru că dacă e să punem în balanță cei 15000 de lei cu 3 miliarde700, e jenant, că e o clădire care se dărâmă de la un vânt puternic. Asta este propunerea mea. Să reluăm, să punem hârtiile în ordine astfel încât dacă dublăm suma respectivă putem să facem cred o clădire.

D-l primar – până-n 26 iulie încercăm să punem la punct toate problemele cu privire la acest aspect și o să vedem ce decizii o să aducem, dar am vrut să vă informez pe d-voastră în ce fază e această problemă pentru că într-adevăr e un lucru pe care poți să-l decizi logic și e un lucru care trebuie să apară în hârtii.

D-l Illyés - acolo să țineți cont de referatul comisiei pe care ați delegat-o să meargă la fața locului.

D-l primar – chiar acolo comisia spune că trebuie dărâmat.

D-na Buz – trebuie văzut acolo situația pentru că eu știu că prin hotărâre de consiliu de administrație s-a hotărât ,, popularea’’ să zic așa cu elevi a clădirii respective care era un grajd pe vremuri. Nu știu dacă va fi nevoie de aviz?

D-na Secretar – ba, da e în rețeaua școlară clădirea.

D-l Boiț - acele săli de clase din câte știu eu, au fost amenajate de părinți în mare parte, eforturi individuale.

D-l primar – bine, atât am vrut să vă comunic. Dacă eventual aveți întrebări la buget sau alte aspecte?

D-l președinte – supune la vot cu modificările d-nei Kis.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

D-na Secretar – materialul 4536/2017 s-a retras, pe ședința din 26 iulie.

D-l primar – pentru că se ridică punctajul nostru dacă mai avem un parteneriat cu Caritas Catolica și încercăm până atunci să realizăm acest lucru.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3760/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de parcare cu plata din Salonta prin gestiune delegată.


 

D-na Secretar – avem aviz favorabil de la comisia economică și comisia juridică cu mențiune.

D-l Szabó – comisia juridică a studiat materialul și regulamentul privind parcările și a-mi dori să propunem următoarele completări și modificări.

O completare – modalitatea de atribuire a parcărilor rezidențiale se va reglementa printr-un regulament separat. Urmează o completare – Art. 14 se va completa cu litera f. Cetățenilor de onoare a municipiului Salonta, Art. 31 se vor scoate literele i, o, t și x respectiv nu este ceva clar la litera u, trebuie reformulată, care momentan sună astfel: - în proximitatea unor clădiri și terenuri și în așa fel încât să împiedice deplasarea persoanelor și vehiculelor, intreținerea imobilelor și instalațiilor sau utilajelor care le deservesc vizibilitatea ori alte activități ce țin de buna folosire acelor imobile, intrări la unele magazine, biserici, instituții publice etc... .

Urmează Art. 41 alin.1 se va completa astfel: aceste parcări odată inventariate numeric nu se pot modifica pentru a mări numărul lor va fi nevoie de o altă licitație.

D-l Nagy – cum adică?

D-l Szabó – deci încă odată, aceste parcări odată inventariate numeric nu se vor putea modifica pentru a mări numărul lor, va fi nevoie de o altă licitație.

D-l Nagy – n-ai cum să mărești.

D-l Szász – cum să nu. Pe parcurs oricând poate să se mărească toate străzile din Salonta să fie parcare cu plată. Asta a spus. Ce se licitează, se licitează.

D-na Secretar – licitează Serviciul Public de Parcare, deci, există un singur serviciu de administrare a parcărilor. Și celelalte cine o să folosească?

D-l Szász – dacă vor să se mărească trebuie scos la licitație.

D-na Secretar – dar nu se mai pot da/licita, Serviciul Public de Parcări de ,,N” ori, e un singur serviciu public.

D-l primar – d-l consilier, în clipa asta toate parcările sunt numerotate, nu? D-voastră prin acest regulament ați hotărât sau hotărâți astăzi care sunt acele parcări care poate să fie vizate de acest serviciu. În clipa în care d-voastră ați hotărât, d-na Laza Florica când întocmește caietul de sarcini în 26 iulie o să hotărâți care sunt acele parcări: ex., K9, M10…ș.m.d.p. și lista asta rămâne aceeași până ce d-voastră nu o să hotărâți de o altă licitație.

D-na Secretar – dar nu se poate, n-are rost să discutăm acest subiect. Este un singur serviciu.

D-l Szász – nu se pot modifica, după inventariere nu se pot modifica.

D-l Szabó – la Art. 12 alin.7 se va modifica astfel: toate tarifele și taxele se ajustează anual maxim cu rata inflației împreună cu impozitele și taxele locale.

D-na Secretar – cred că colegii mei din viteză poate, dacă ați studiat regulamentul probabil ați observat că, Cap. II. începe cu numerotarea cu Art. 7 dar 6 nu mai apare nicăieri, deci se renumerotează dar are influență doar la Cap. II. pentru Art.7 devine 6. 7, 8, 9, 10 și deja la Art. 11 se recuperează aceea decalare de numerotare, dar o să fie corectată această parte.

D-l Szabó – Art. 31, alin.3 sună c-am interesant, vă rog să ascultați: În cazul în care deținătorul legal având asupra s-a talonul mașinii, permisul auto și actul de identitate se prezintă la vehicul sau remorcă înaite de începerea operațiunilor de ridicare acesta are obligația de-a plăti amenda contravențională de la Art. 35 pct. c prevăzută de prezentul regulament fără obligația plății contravalorii cheltuielilor de ridicare iar în cazul în care se prezintă în timpul operațiunilor de ridicare acesta are obligația de a plăti contravaloarea cheltuielilor de ridicare fără obligația plății amenzii contravenționale. Deci aici vine respectiv amenda contravențională.

D-na Secretar – da, se contrazice aici.


 

D-l președinte – supune la vot cu modificările d-lui Szabó.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr. 4462/04.07.2017 privind aprobare PT amenajare str. Republicii de la Farmacia Catena până la str. Petofi Sandor.

D-l Kiss - Aviz favorabil .

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4496/05.06.2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţă măsurată de 7460 mp, Piata Democraţiei, str. Regele Carol cu suprafaţa de 9529 mp.

D-l Kiss - Aviz favorabil.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4535/07/07/2017 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului cu suprafaţă măsurată de 9585 mp aferente zonei Piata Unirii Z1-Z8.

D-l Kiss - Aviz favorabil.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.13346/30.06.2017 privind modificarea art. 1 al HCLMS 143/2016.

D-na Secretar – Aviz favorabil de la comisia juridică.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.2214/04.07.2017 privind soluţionarea cererii nr. 2214/2017 a SC Profi Room Food SRL.


 

D-na Secretar – înainte de a dezbate acest punct de pe ordinea de zi aș vrea să fac câteva mențiuni pe care v-aș ruga să aveți amabilitatea să le luați în considerare, și eventual, dacă sunteți de acord cu aceste mențiuni care ar trebui clarificate, să amânați acest material pe o ședință viitoare și vă spun care este problema d.p.d.v. juridic. Din acele variante pe care le-au propus colegii mei nu reiese foarte clar dacă ne aflăm sau nu în zona de protecție a drumului județean, drumul județean care este în administrarea Consiliului Județean și conform certificatului de urbanism, zic eu, că ar fi trebuit întrebat, dacă într-adevăr se poate încheia valabil un astfel de contract de închiriere în aceea zonă. Deci până când nu e clarificată în a cui administrare este aceea porțiune de drum de lângă Profi eu consider că nu ați hotărâ în totalitate în legalitate și cu atât mai mult cu cât proiectul de hotărâre dacă s-ar adopta s-ar proceda la încheierea contractului de închiriere chiar dacă Profi nu are avizele celor de la drumuri, celor de la poliție ș.m.d. Deci după mine ar trebui întrebat, clarificat în administrarea cui e? - și după ce stabilim acest aspect pe urmă puteți să decideți în consecință. De asta vă recomand să țineți cont dacă totuși o să se voteze, n-o să contrasemnez hotărârea pentru că nu pot să închei contract cu Profi în faza aceasta a materialului. Mulțumesc.

D-l Szász – Mulțumim. Atunci propun amânarea materialului.

Se supune la vot amânarea materialui.

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4434/03.07.2017 privind vânzarea directă a numiţilor Nagy Aniko-Iren şi Lukacs Laszlo-Tibor a terenului cu suprafaţa de 137 mp.

D-l Szász – propune - Comisia economică.

D-l Szijjártó – propune - Comisia juridică.

D-na Smeu – probabil că d-nii consilieri au văzut raportul de evaluare prețul minim stabilit de evaluator 3380 de euro pe 137 mp. Deci asta-i prețul minim pe care trebuie să-l acceptați sau dacă considerați prețul pieței. Asta-i prețul minim la care comisia v-a negocia.

D-l Szász – eu propun atunci să fie 25 euro/mp.


 

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.3814/31/05/2017 privind aprobarea procedurii de atribuire de finanţări nerambursabile de la bugetul local persoanelor juridice de drept privat, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ.


 

D-na Secretar – la acest material vom insera, în cuprinsul regulamentului, și vă rog să acceptați și d-voastră, o mențiune și o clauză cu privire la evitarea oricărui situaţii posibile de ajutor de stat, și anume, persoanele care vor, juridice cu drept privat cu personalitate și fără scop lucrativ chiar dacă sunt ONG-uri, vor fi obligate ca sumele pe care le primesc de la bugetul local să nu desfăşoare activităţi economice. Deci această reglementare se va trece în regulament și iei vor semna o declarație în acest sens.

D-l președinte – propunere pentru comisie?

D-na Secretar –este în avizul comisiei de cultură avem propunerea că din aceea comisie să facă parte comisia de cultură.


 

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

 1. Informare nr.3841/07/07/2017 privind obiectivul de investiţii Varinata ocolitoare a municipiului Salonta.


 

D-l primar – de principiu ca să avem girul pentru a face demersurile necesare să punem în aplicare deciziile d-voastră și solicitarea chiar a d-lui președinte în această privință. Pentru proces verbal pe care întocmim ca să rămână pentru noi dacă sunteți de acord cu această propunere. Dacă puteți să consultați consilierii, d-l președinte.

D-l președinte – sunteți de acord cu informarea?


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4623/12/07/2017 privind angajarea unui avocat în Dosarul 9430/271/2017 a Judecătoriei Oradea .


 

D-na Secretar – este un nou proces cu Episcopia Greco-Catolică, procesul anterior unde ați votat de asemenea un reprezentant legal a fost câștigat de către noi, adică ei au pierdut. Avem cheltuieli de judecată de acolo, deci se recuperează onorariul de avocat. Acuma pe aceelași traseu, mergem mai departe.

D-l Szász – aceelași avocat?

D-na Secretar – eu zic că da, d-l avocat cu care am discutat data trecută, din punctul meu de vedere este un profesionist, cunoaşte speţa, și într-adevăr se prezintă, face hârtiile, n-am avut probleme de comunicare, de prezentare, cel puțin până acum. Mulțumesc.

Aviz – comisia juridică.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

D-l președinte – Alegerea președintelui de ședință din data de 26 Iulie 2017 d-l Vesa Ioan și a loctiitorului d-l Balogh Péter.


 

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr. /2017.


 

Deoarece nu sunt alte discuții d-l Președinte declară încheiată ședința ordinară din data de 13.07.2017.


 


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Toma Cristian SECRETAR

Ivanciuc Patricia


 

Redactat

Isai Aliz_______________


 

Lecturat la data de ___________

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________