Afișat azi, _______

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA


 

PROCES-VERBAL


 

Încheiat azi, 28.07.2017 ora 13,00 la sediul Primăriei Salonta, Sala mică, cu ocazia ședinței de îndată a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziția nr. 358 din 26.07. 2017.

Lipsește d-l Vesa Ioan, d-l Sala Răzvan, d-l Kiss Ernő și d-na Buz Ramona.

Conform Regulamentului de funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-l primar și d-na Secretar, mai participă șefii de birouri.

D-l primar deschide ședința.

Stimați consilieri, vă mulțumesc că sunteți prezenți la această întrunire care defapt este o ședință de îndată și a-și dori să predau cuvântul la d-l președinte Toma și în aceeași timp l-aș ruga pe d-l președinte ca să coopteze pe ordinea de zi încă trei materiale care au fost elaborate astăzi. O să vedeți că avem două informări și un material și o hotărâre de Consiliu Local care vizează o investiție locală de un investitor autohton local firma AUTOFLEX care după părerea mea dar cred că și după părerea d-voastră este destul de important pentru comunitatea noastră.

D-l primar predă cuvântul președintelui de ședință d-l Cristian Toma.

D-l președinte Toma – supune la vot ordinea de zi:


 

Completare ordine de zi:

   1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4365/25/07/2017 privind aprobarea PUZ – extindere si modernizare capacitate de productie AUTOFLEX– prezintă BUIC

   2. Informare nr.4955/27/07/2017– prezintă SDU

   3. Informare nr. 4957/28/07/2017 - prezintă SDU


 

Se votează cu unanimitate de voturi „pentru”, CLMS adoptă Hotărârea nr.117/2017.

D-l președintele Toma – supune la vot completarea ordinii de zi conform propunerii d-lui primar.

Se votează cu unanimitate de voturi „pentru”, CLMS adoptă Hotărârea nr.118/2017.

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4816/26.07.2017 privind majorarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta 2017 - prezintă șef SE Kis Anamaria.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.119/2017.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4801/20.07.2017 privind privind aprobarea și însușirea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, înregistrat cu nr. 4711/14.07.2017, elaborat de SC Rono Aqua SRL, nr.proiect 1284/2017 în vederea depunerii cererii de finanțare „Investiții pentru un sistem eficient de colectare și evacuare a apelor pluviale în zona transfrontalieră Salonta – Sarkad - etapa III - WaterMan III” în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria - Prioritatea de investiții 6/b, în parteneriat cu localitatea Sarkad, Republica Ungar㠖 prezintă SDU.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.120/2017.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4918/26/07/2017 privind aprobarea documentelor necesare organizării licitației publice deschise în vederea delegării gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Salonta, ridicarea autovehiculelor oprite, staționate și parcate ilegal/neregulamentar ori abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Salonta. – prezinta SDU.

D-na Secretar – la acest material mai trebuie să faceți propuneri cu privire la următoarele elemente pe care le cuprinde caietul de sarcini sau întreaga documentație mai bine zis, unu dintre ele ar fi redevența pe care o solicităm operatorului, al doilea element ar fi perioada, durata contractului de concesiune a acestor servicii, al treilea element ar fi să nominalizați membrii comisiei de licitație și respectiv membrii comisiei de contestație în această procedură de concesionare și mai trebuie de asemenea să se facă o mențiune și să completeze caietul de sarcini cu privire la cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, element necesar întocmirii ofertei economico-financiare. Acestea sunt elementele la care sunt necesare propuneri din partea d-voastră.

D-l președinte - atunci așteptăm propuneri.

D-l primar – dacă putem să lăsăm în urmă acest material să ținem o mică ședință sau o mică pauză încât să mai aprovizionăm acest subiect pentru că sunt niște cifre care nu poți să dai din burtă. Deci să discutăm din urmă.

D-l președinte – atunci să trecem la puncul nr. 4.


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4908/26/07/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Salonta, aparatul permanent de lucru al Consiliului local și al serviciilor publice din subordinea CLMS. – prezintă BGRUSA.


 

D-na Secretar – la acest material, la Art. 5 se stabilește și indemnizația maximă lunară pe care d-voastră o să o ridicați raportate la indemnizația lunară a primarului și aici am lăsat loc liber pentru a decide cu d-voastră care este numărul de ședințe la care d-voastră trebuie să participați pentru a vi se acorda cei 10%. Mulțumesc.

D-l Nagy – până acuma aceste lucruri au fost stabilite în regulamentul de organizare și funcționarea Consiliului Local care am votat întotdeauna la prima ședință.

D-na Secretar – se va modifica în consecință conform alineatului următor din proiectul de hotărâre.

D-l Nagy – deci, sincer dacă există și momentan un reglement de organizare și funcționare unde sunt stipulate aceste lucruri.

D-na Secretar – rămân cele de acolo din regulament?

D-l Nagy – eu propun să rămână.

D-na Secretar - atunci voi reformula Art. 4.

D-l Nagy – nu știu, dacă cineva spune că trebuie să modificăm, hai să discutăm, dar există și funcționează bine.

D-l primar - fiecare aveți în față, defapt este o noutate pentru toată lumea încă în România, nimeni nu știe cum să aplice în contextul în care poate să apară surprize. Eu aș dori ca să introducem un articol, dacă sunteți de acord, care vizează ca acum se stabilește acest salariu pânâ la adoptarea bugetului pe anul 2018. Având în vedere că nu știm cum o să stăm cu bugetul - dacă am greșit? Daca are niște lacune legea? – atunci să avem timp să reglementăm această greșeală, ca să fie corectate,mai mult aș dori să dați girul ca să monitorizăm, sau să facem o monitorizare financiară și eficienta colegilor pe tema procesului de funcționare.

Deci, ce vreau să spun? Dacă acest salar pe care ar trebui totuși să citiți ce salariu o să aibă colegii mei – aveți undeva? Din coeficient nu-și dă seama consilierul cam despre ce salarii putem să vorbim, deci sunt niște salarii destul de bune, trebuie să cerem și rezultat din partea colegilor. Deci asta aș dori.

D-l Illyés – eu cred că legislația în vigoare stipulează că această lege intră în vigoare din 01. Iulie 2017. Deci noi trebuie să respectăm legea. Am înțeles că s-a calculat după coeficienții care au fost dați în CAP. I. a, coeficienți care, pentru municipiul de rang II. cum este și Salonta, mi se pare, dacă nu mă-nșel este 5, luând în calcul indemnizația viceprimarului. Deci, ceea ce spuneți d-voastră d-l primar înseamnă ca să încălcâm legea. Eu a-și fi de acord cu d-voastră dar acest lucru profesional și d.p.d.v. al administrației locale se face altfel. Trebuie elaborate criterii de performanță pentru angajații primăriei, în baza acestor criterii de performanță puteți să evaluați și să propuneți și niște obiective pentru fiecare, obiective pe termen lung și pe termen scurt, ca să putem implementa și strategia de dezvoltare a orașului și în funcție de aceste două lucruri d-voastră puteți, d-voastră ați promis în fața sindicatului, citind procesul verbal, că o să dați și salarii de excelență. N-ați spus în fața sindicatului că o să amânați punerea în aplicare a legii cu nu știu cât timp că cine știe când se va adopta bugetul. Poate că în decembrie, poate că în ianuarie, martie, aprilie cine știe când, deci nu putem. Eu zic că noi nu putem încălca legea, noi trebuie să adoptăm această hotărâre începând de astăzi datorită faptului că legea ne obligă că de la 01. Iulie 2017, toată legea se bazează pe autonomia locală. Autonomia locală exercitată de Consiliul Local, deci în acest lucru decide Consiliul Local și conform legii administrației publice locale și conform legii salarizării. Deci aceste două lucruri, deci sunt la latitudinea Consiliului Local. Părerea mea personală este că într-adevăr sunt salarii foarte mari, opinia mea este ca într-adevăr că d-voastră ca și primar ar trebui să faceți un stat de funcții nou și o organigramă nouă și în baza acestei organigrame și a statutului de funcții puteți să reorganizați și să redimensionați toate cheltuielile salariale. Dacă știți la ce mă refer? dacă nu, eu vă ajut cu cea mai mare plăcere, că nu d.p.d.v. al sindicatului trebuie făcuta organigrama și statutul de funcții cum s-a făcut ultima dată când s-a aprobat, ci în funcție de nevoile orașului. Pe de altă parte eu cred și sunt convins că această salarizare pe mulți dintre colegii din primărie n-o să-i motiveze, deci sunt oameni care sunt foarte pasivi, nu-și îndeplinesc sarcinile de serviciu, nu sunt practic în slujba orașului, nici al primăriei, nici al cetățenilor orașului. Spre fericirea mea mai sunt și oameni devotați, de exemplu: o doamnă ieri-alaltăieri a smuls buruienile de la locul de joacă care au crescut între dalele de cauciuc care au fost montate la locul de joacă din str. Republicii nr. 2, probabil că au măturat și trotuarul de găinatul de porumb, probabil au măturat și parcarea de praf. Sunt oameni de bine, probabil că vor fi oameni de bine care o să fixeze și la Biserica Romano-Catolică indicatorul obligatoriu la dreapta fiindcă este căzut jos și s-a repetat de nenumerate ori chiar să inducă în eroare turiști din Serbia care s-au abătut pe drumul lateral fiindcă s-a întors indicatorul. Acel indicator s-ar putea fixa. La ora asta este pe jos. Probabil că de la 11 Decembrie n-a umblat nimeni la fața Grădiniței Toldi. Acolo în fața căminului odată cu alegerile au fost montate schelele s-au pus 3 bucăți de borduri ca lumea să poată păși de pe DN în acostamentul drumului și până-n ziua de astăzi sunt acolo, deci asta probabil vor fi niște cetățeni de bine care fără să fie salarizati sau enumerați din partea primăriei o să facă aceste lucruri cum s-a curățat și locul de joacă, au smuls buruienile, probabil o să smulgă buruienii care sunt în fața muzeului care cresc în rigolă între dalele de beton prefabricate sau lângă magazinul Alb-Negru o să curețe găinatul de porumbei care a căzut jos în fața magazinului Alb-Negru și nu este curăța de foarte mult timp, sau poate, vrem să fertilizăm cu găinat de porumb, să încercăm să facem un experiment…

Deci opinia mea este ca d-voastră, salarii, eu aș zice că ar trebui să fie deviza d-voastră, salarii noi, oameni noi. Deci acest lucru se poate face numai modificând statul de funcții și organigrama. Aveți toate aceste pârghii în mână. Eu propun Consiliului Local să ne folosim de autonomia locală să lăsăm așa cum este fiindcă d-l primar în lege scrie clar că se negociează cu sindicatul, s-a negociat, încă se vor da și salarii de excelență din câte am înțeles, nu s-a primit nicidecum că se vor lua niște măsuri drastice de-a se amâna alpicarea legii, respectiv de-a se penaliza acești oameni care au fost încadrați într-o categorie sau alta. Deci asta este soluția. Dacă vă place e bine, dacă nu, nu, Consiliul Local decide. Eu zic domnilor consilieri să ne folosim de autonomia locală, legea ne obligă pe noi ca să luăm această decizie, nu trebuie să fim populiști dar trebuie să fim corecți. Deci corecți vom fi atuncea dacă respectăm legea. Deci noi nu ne putem permite ca să nu fim corecți deși trebuie să apărăm interesele cetățenilor și interesele orașului de-a se dezvolta.Dar trebuie să fim și conștienți că dacă nu sunt oameni cu care să poți colabora în cadrul primăriei nu poți duce la îndeplinire sarcinile de serviciu și strategia de dezvoltare a orașului dacă ni le propunem. Putem noi să ținem aicea ședinte și să aducem hotărâri dacă nu este cine să ducă la indeplinire și un personal care este foarte prost retribuit fiți siguri că n-o să lucreze la un nivel profesional adecvat. Deci eu propun ca să adoptăm această hotărâre și de la 01. Iulie 2017 să beneficieze personalul de această nouă grilă de salarizare respectiv d-l primar să lucreze la noul statut de funcții să vadă cum face ganigrama și statutul de funcții .Unde este nevoie un om cu bacalaureat să nu angajăm cu studii superioare cu diplomă de la Vasile Goldiș, că oricum nu va ști mai multe cu diplomă de Goldiș decât cel care are bacalaureatul, că este la aceeași nivel că știm foarte bine cum s-a făcut Goldișul în Salonta. Deci vă rog foarte mult, domnilor consilieri, deci să fim corecți și să respectăm legea.

D-l primar – vă mulțumesc d-l consilier pentru idei constructive ați uitat că sunt ordonatorul principal de credite în clipa asta, înseamnă că fiecare semnătură generează o cheltuială financiară.Tocmai din cauza asta noi cu această propunere având în vedere că puteți să hotărâți d-voastră aici și aveți tot dreptul dar tocmai din cauza asta am spus că ,,da, din data de 01 Iulie 2017 se va aplica această legislație.” Dar ce se va intâmpla cu bugetul Primăriei mun. Salonta dacă de exemplu: după o hotărâre a Guvernului României se va aplica salariul minim pe economie la 20 de milioane de lei vechi, pentru că aceste coeficienți de care vorbim înseamnă că în clipa în care se va modifica salariul minim brut pe economie se va înmulți cu aceste coeficiente. Ar fi un pas responsabil ca de aici încolo până la anul 2020 pentru că efectiv bugetul local este în limitele lor, deci eu aș dori ca să fim responsabili față de cetățeni, față de cei care plătesc impozitele locale în aceeași timp să fim responsabili și de angajații primăriei încât să vedem la adoptarea bugetului pe anul 2018 cât de bine am reușit să implementăm veniturile și în aceeași timp să vedem dacă nu cumva din data de 01 Ianuarie, cu această grabă cu care am lucrat acum în ultimele săptămâni, nu am făcut o greșeală. De exemplu, a ieșit la această sedință la iveală că foarte mulți sunt ca și muncitori necalificați, oameni care ar merita și ar trebui să ajutăm să fie calificați pentru că și acolo acest domeniu unde avem patru oameni la spații verzi și noi avem o suprafață de 165 de străzi și trebuie să ajungem să smulgem buruienile de la 20 de terenuri de joacă, deci dați-vă seama dacă 20 de terenuri de joacă și patru oameni pe toată suprafața orașului când și cum reușim să ajungem acolo ca să depistăm că ce s-a întâmplat și unde. Deci în acest context chiar am văzut și chiar așa am vrut ca să fie pregătit materialul ca să propunem ca acest material să fie adoptat pănâ în data de adoptarea bugetului și cu adoptarea bugetului dacă o considerăm după șapte luni de zile sau opt luni de zile că a fost totul în regulă mergem așa mai departe, dar să nu ne trezim că o să avem o hotărâre de consiliu local prin care se va mări pentru cineva cu 3 ori mai mare salariul minim pe economie și când Guvernul României hotărește de salariul minim, automat o să crească și o să ne trezim că avem niște salarii pe care nu putem să plătim.

D-l Illyés – trebuie consultat sindicatul. Deci d-voastră ați consultat sindicatul în baza propunerii care se află pe masa consilierilor.

D-l primar – nu, nu.

D-l Illyés – nu? dar nu reiese din procesul verbal.

D-l primar – dar nu eu am condus procesul verbal pentru că sindicatul a întocmit procesul verbal, eu am fost de față și într-adevăr am spus că dorim temporar să introducem această grilă de salarizare pentru că s-ar putea de exemplu că au fost niște neajunsuri în contextul sau pe seama angajatului, poate că o să ne trezim în August, în Septembrie când se va pune în aplicare acest lucru că într-adevăr noi am greșit când am propus așa ceva și de ce să rămână omul ăla, angajatul nostru pe o viață cu această grilă de salarizare, dacă în șase luni de zile ne dăm seama că, din mers când am preluat acest material, am greșit.

D-l Illyés – care salarii o să acordați?

D-l primar - pe care o să votați d-voastră azi, acum în clipa asta.

D-l Nagy – deci părerea mea personală că această hotărâre trebuie adoptată acum și să intre în vigoare de la 01. Iulie 2017 salariile. Acuma eu nu știu un lucru în luna Ianuarie, februarie vom afla ce impact economic și finaciar vor avea aceste salarii asupra bugetului local. Deci cât o să rămână pentru cheltuielile curente și cheltuieli de investiții. Dacă e cazul, și aicea e întrebarea. Nu putem reveni în anul 2018 asupra acestor coeficienți? Dacă e cazul, uitați-vă domnilor am greșit acolo în loc de, de ex: de 2,6 să fie 2,3, în loc de 2,2 să fie 2...Deci, nu putem reveni asupra acestor coeficienti?

D-na Kis – ba, da. Asta spunea și d-l primar și la ședința cu sindicat d-l primar tot vorbea de ianuarie, de 1 ianuarie și eu i-am propus că nu în 1 ianuarie să se modifice dacă e cazul ci să așteptăm bugetul, aprobarea bugetului și după aprobarea bugetului să se analizeze din nou coeficienții de salarizare.

D-l primar - intenția noastră este ca să păstrăm așa, dar nu știm ce aduce viitorul, intră în vigoare, deja dânșii lucrează pe aceste salarii.

D-l Nagy – dar avem posibilitatea să revenim.

D-l primar – da, dacă votați așa că până la adoptarea bugetului din anul 2018 atuncea o să fim obligați ca să revenim și putem să păstrăm așa. Numai să avem o pârghie prin care noi putem să analizăm și să așezăm lucrurile d.p.d.v. financiar.

D-na Secretar - legat de ce au menționat antevorbitorii mei, într-adevăr d-l consilier Illyés are dreptate în sensul că aceste criterii se stabilesc în baza unor criterii de performanță și a unor obiective. Foarte bine a menționat dânsul. Aceste lucruri, și aicea de la adevărul pe care la spus d-l Illyés ajung la adevărul pe care spunea d-l primar, și se leagă cele două lucruri în viziunea mea, că aceste fișe ale postului și aceste obiective pe care fiecare dintre noi le avem, în următoarea perioadă, după emiterea dispozițiilor de reîncadrare cu noua salarizare și noi coeficienți, se vor armoniza și se vor stabili și se vor cuantifica pentru că fișele de evaluare a performanțelor a fiecărui funcționar public să se stabileacsă în funcție de niște indicator de performanță și niște coeficienți. Este o formulă matematică. Deci după ce vom face aceste reîncadrări pe acești coeficienți pe care îi aveți d-voastră azi propuși va trebui, din partea executivului, să existe revizuirea de catre fiecare șef de serviciu sau conducător din cadrul instituției, criteriile de performanță și indicatori clari, foarte clari măsurabili pe care o să-i urmărească fiecare funcționar public în exercitarea atribuțiilor. Dar o mențiune, coeficientii nu sunt nominali, deci nu sunt ai lui Ancsa, ai lui Hajni....Sunt ai funcției. Deci funcția este, indiferent de persoana care o ocupa. Legea, din propunerea pe care o aveți în față, se aplică de la 01. Iulie2017, deci, nu de la 01. Ianuarie 2018 nu e o prorogare de intrare în vigoare, oricum eu până luni trebuie să dau cu dispozițiile de încadrare, de reîncadrare pentru colegi. Deci trebuie înca în luna Iulie să dau dispoziția de reîncadrare, de aia e necesara decizia d-voastră. Mulțumesc.

d-l primar – am avut o discuție cu primarii de la Beiuș, Marghita și Aleșd. Toți sunt sub noi cu propunerile lor, deci fiecare municipiu, plus Aleșdul cu care am avut o discuție marți la ora 10,00, plus nu știu dacă aceste informații și în clipa asta este valabilă atâta știu că, Consiliul Județean nu mărește salariile două luni de zile.

Oamenii ăștia au lucrat pe salar minim pe economie mulți ani de zile, cu salarii tăiate cu 25%, știți foarte bine cu toții și au respectat statutul de funcționar public, jos pălăria, avem și noi lacune, într-adevăr avem oameni pasivi, trebuie să ne gândim într-adevăr cum o să facem mai departe dar și cu aceste premii de care am vorbit și în fața sindicatului tocmai din cauza asta este că toată lumea se mișcă în grup. Deci dacă ești referent, ești în aceeași grup, degeaba ai performanță și lucrezi foarte bine că ești în aceeași grup cu acela care nu face nimic, numai vine la servici și este foarte pasiv și atuncea normal că dacă am acesta posibilitate încât să dau o remunerație și recunosc activitatea omului care efectiv face pentru comunitate, atuncea normal că o să folosesc această pârghie. Deci eu din responsabilitate aș dori ca să introducem acest articol ca să fie adoptata această hotărâre până în data de adoptarea bugetului pe anul 2018 și până adoptăm bugetul pe anul 2018 . Aș dori să simt lângă mine și angajații primăriei că odată ș-odată sunt și ei bine remunerați.

D-l președinte - supune la vot cu propunerea d-lui primar până la adoptarea bugetului din anul 2018 cu posibilitatea de revizuire.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.121/2017.


 

D-na Secretar – părerea mea legat de cea zis d-l primar cu privire la faptul că se majorează salariul minim în plată pe economie, dacă observați legea nouă numai vorbește de indexare și nu mai vorbește de nici o aliniere la eventuala depreciere a leului sau inflație. Singura sursă de reașezarea salariilor noastre este salariul minim pe economie. Dacă Guvernul României decide să mărească salariul minim pe economie este cum ar fi ,și noi ne raportăm la acela, este cum ar fi indexarea salariului nostru cu 5, 10 cât o fi fost mai demult că probabil dacă ați urmărit totdeauna ni se indexau, ținând cont de rata inflației sau de anumite evenimente care au afectat economia. Deci modificarea salariului în minim în plată brut nu trebuie văzută ca o sancțiune ci ca o măsură de indexare a salariilor care nu au alt element de calcul decât acela și coeficientul.

D-l președinte – trecem la completare ordinii de zi:


 

 1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.4365/25/07/2017 privind aprobarea PUZ – extindere si modernizare capacitate de productie AUTOFLEX– prezintă BUIC.

Nu sunt discuții.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.122 /2017.


 

D-l președinte – avem două informări:


 

 1. Informare nr. 4955/27/07/2017 - prezintă SDU

 2. Informare nr. 4957/28/07/2017 - prezintă SDU


 

D-l primar – acele lucrări care au fost predate de CNI și care sunt în funcțiune, în clipa asta, unde noi dorim ca să facem acele lucrări care necesită efectiv carosabilul și al doilea că în zona culișerului dorim să facem niște amenajări pe care am solicitat de la d-voastră ca să fiți informați pentru probabil că nu ar strica ca și d-voastră să știți de acest lucru.

Se reia dezbaterea pct. 4

D-l președinte – d-l Szász vă rog să faceți propunerile pentru comisii.

D-l Szász – mulțumesc. Eu propun perioada de un an, propun ca și comisii, comisia economică și comisia de urbanism să facă parte din comisia de licitație iar comisia de contestație să fie comisia juridică din cadrul Consiliului Local. Cifra de afaceri va face propunere d-l consilier Szijjártó.

D-l Szijjártó – mulțumesc. Aș propune 15 milioane de Ron pentru 3 ani cifra de afacere minim. Redevența propune d-l Szabó.

D-l Szabó – mulțumesc. Redevența să fie de 50% din încasări respectiv nu mai puțin de 96000 de lei pe an. Mulțumesc.

D-l președinte - supune la vot cu completările domnilor consilieri.

Se supune la vot, se votează în unanimitate, CLMS adoptă Hotărârea nr.123/2017.


 

Deoarece nu sunt alte discuții d-l Președinte declară încheiată ședința de îndată din data de 28.07.2017.


 


 


 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Toma Cristian

SECRETAR

Ivanciuc Patricia


 

 


 


 

Redactat

Isai Aliz_______________


 

Lecturat la data de ___________

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________