Afișat azi, _________

JUDEȚUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SALONTA


 

PROCES-VERBAL


 

Încheiat azi, 21.09.2017 ora 14,00 la sediul Primăriei Salonta, Sala mică, cu ocazia ședinței extraordinară a CLMS, convocată de d-l primar prin Dispoziția nr.460/19.09.2017

Sunt prezenți 14 consilieri, lipsește d-l Cseke Sándor, d-l Szabó Sándor și d-l Nagy Árpád.

Conform Regulamentului de funcționare a CLMS, ședința este legal constituită.

Alături de d-l primar și d-na Secretar, mai participă șefi de birouri.

D-l Primar deschide ședința.

Înainte de a începe ședința două, trei mici explicații. În primul rând am convocat această ședință pentru că acum o săptămână la o ședința operativă a Consiliului cu colegii mei cu șefii de birouri , am ajuns la concluzia că ar fi oportun să v[ supunem atenției aceste materiale de pe ordinea de zi și în aceeași timp am crezut că reușim să adoptăm o hotărâre a Consiliului Local cu privire la reabilitarea anexei de la școala Colegiul Național Teodor Neș. N-am reușit însă, având în vedere că nu a venit avizul pompierilor. În acest context nu a intrat pe ordinea de zi dar facem tot posibilul ca peste o săptămână la ora 13,00 în data de 28 septembrie la ședința ordinară a Consiliului Local să putem să adoptăm hotărârea, astfel încăt să mergem mai departe cu lucrările.

În altă ordine de idei vă spun că dorim să rectificăm bugetul peste o săptămână, astfel încât să se regăsească acele obiective și sugestii pe care d-voastră le-ați sugerat în ultima vreme. După ședința aș dori să am o discuție de 10 minute cel puțin cu cei doi șefi de partid, cu d-na Buz Ramona și cu d-l Boiț Nicolae pe tema zilei de 1 Decembrie, ca să purtăm primele dicuții pe tema organizării evenimentelor de anul vitor. În același timp o rog pe colega noastră pe șefa de birou pe d-na Biró Ioana să aducă adresape care am trimis-o la Prefectură acum o lună cu privire la centenarul pentru anul viitor unde noi am venit cu niște propuneri și aici am dori să facem front comun cu cei care sunt abilitați să facem un program împreună; și ca să vă informez, noi între timp, am luat legătura oficial cu o localitate din Moldova pentru a întări relația cu un orășel de mărimea noastră de peste Prut. În acest context o să discutăm cu șefii de partide mai departe.

D-l primar predă cuvântul președintelui de ședință d-l Balogh Péter.


 

D-l Președinte Balogh – deschide ședința extraordinară din data de 21 septembrie 2017.

D-l Președinte - supune la vot ordinea de zi:


 

  1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.5823/15.09.2017 privind aprobarea studiului de impact întocmit pentru investiția Realizarea fermă zootehnică de vaci de carne pentru SC. VONASAGRO FERMA SRL.
  2. Expunere de motive – Raport de specialitate nr. 4984-15.09.2017 privind acordarea unui aviz de principiu pentru extinderea intravilanului UAT Salonta.

Se votează cu unanimitate de voturi ,, pentru”, CLMS adoptă Hotărârea nr.141/2017.


 

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:


 

    1. Proiect de hotărâre - Expunere de motive – Raport de specialitate nr.5823/15.09.2017 privind aprobarea studiului de impact întocmit pentru investiția Realizarea fermă zootehnică de vaci de carne pentru SC. VONASAGRO FERMA SRL.

D-l președinte – Dacă sunt discuții?

D-l președinte – Eu am o observație. Întrucât din proiect sau din material nu reiese unde vor pășuna aceste 407 capete de bovine, vă rog să solicitați precizări cu privire la acest aspect prin întocmire sau prezentarea actelor de proprietate asupra pășunii a firmei respective; după calculele mele, ar trebui să aibă în jur de 200-400 de hectare de pășune. Orașul nu cred că mai are disponibil.

D-l Boiț – În condițiile actuale, pentru bovine crescute pentru carne, nu mai este necesar pășunatul hrănirea fiind efectuată exclusiv în grajd.

D-l Balogh – Dar în documentație scrie: stabulație liberă și scrie că, cu utilaje corespunzătoare va fi transportată hrana de pe pășune. Deci scrie în material și sunt curios unde-i pășunea respectivă și propun amânarea materialului până la clarificarea acestei situații.

D-l președinte – Dacă mai sunt discuții?

Întrucât nu mai sunt discuții, d-l președinte supune la vot amânarea materialului până la clarificarea situației.

Se votează cu 13 pentru amânare, 1 abținere (d-l Boiț).

D-l Boiț își motivează abținerea: Nu dețin toate informațiile, dat dacă totuși depinde de votul nostru demersul rapid al proiectului, cred că n-ar fi corect să blocăm. Nu știu, repet, nu știu, bănuiesc că dacă ne-am întâlnit în această ședință extraordinară, înseamnă că au nevoie de avizul nostru urgent, consider că nu este corect să-l blocăm dacă depinde de un răspuns al nostru, de un vot al nostru astăzi. Bănuiesc că are nevoie de un răspuns pozitiv pentru a derula proiectul în continuare. Nu cred că ar fi asta o problemă, că ce face el cu acele animale. Omul cu siguranță are soluție dacă si-a făcut un proiect de un milion și..de euro, cât costă o asemenea fermă și am văzut că e undeva la granița la limita teritorială cu comuna Ciumeghiu, poate are omul la Ciumeghiu terenuri.

D-l președinte – Chiar și așa să aducă dovada că pentru șase luni de zile are condiții de pășunare, el trebuie să întocmească amenajament pastoral.

D-l Boiț – Firma e la limita cu Ciumeghiu

D-l președinte – Nu contează unde e terenul, categoria de folosință a terenului nu se poate schimba din arabil în pășune.

D-l Boiț – Eu aș propune să-l sunăm pe d-l Vonás să ne dea niște lămuriri.

D-na Secretar – Indiferent de răspuns, azi, în aceeași ședință, nu mai putem vota. S-a votat deja.

D-l Boiț – Bine. Atunci sper să nu depindă de votul nostru și să nu-l încurcăm pe om.

2. Expunere de motive – Raport de specialitate nr. 4984-15.09.2017 privind acordarea unui aviz de principiu pentru extinderea intravilanului UAT Salonta.

D-l președinte – În aceste condiții, fiind amânat materialul nr. 1, care este în legătură cu punctul nr. 2, propun amânarea materialului până la clarificarea situației.

D-l președinte supune la vot amânarea materialului.

Se votează în unanimitate.

Deoarece nu sunt alte discuții, d-l Președinte declară încheiată ședința extraordinară din data de 21.09.2017.

D-l primar – solicit d-rei Popuțe Raluca, de la Birou Urbanism, să faceți rost de aceste detalii. Dacă bine am înțeles d-l coleg s-a referit, ori să facă dovadă de: că deține această suprafață probabil că la biroul agricol găsiți efectiv numărul și suprafața pe care trebuie să dețină dacă are acest număr de animal, ori presupun că e de ajuns dacă aduce un contract pe durata proiectului și în același timp vă rog să vă interesați de la acest proprietar cât de urgent este acest material. Eu cred că Consiliul Local, dacă e cazul, putem să ne-ntâlnim și de îndată. Bine?! Interesați-vă. Vă mulțumesc pentru prezență.


 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Balogh Péter SECRETAR Ivanciuc Patricia


 


 


 

Redactat

Isai Aliz_________________


 

Lecturat la data de ___________


 

COMISIA JURIDICA ________________________

COMISIA DE URBANISM __________________

COMISIA CULTURA_____________________

COMISIA ECONOMICA______________________