Comisii de specialitate


Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare:

– Nagy Árpád
– Sala Răzvan Sergiu
– Szíjjártó Szilárd

– Tolnai Angela
– Toma Cristian-Radu

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism:

– Boiț Nicolae Ioan
– Cseke Sándor
– Horváth János
– Illyés Lajos

– Kiss Ernő
– Pirtea Mihai George
– Vigh József

Comisia juridică şi de disciplină:

– Boiț Nicolae Ioan
– Szabó Sándor

– Szász Dénes-Albert

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului:

– Buz Ramona Angela
– Gáll Éva

– Kiri Evelin