Comisii de specialitate


Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare:

– Nagy Árpád
– Szíjjártó Szilárd
– Tolnai Angela
– Sala Răzvan Sergiu
– Toma Cristian-Radu

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism:

– Illyés Lajos
– Kiss Ernő
– Horváth János

– Cseke Sándor
– Vigh József
– Pirtea Mihai George
– Boiț Nicolae Ioan

Comisia juridică şi de disciplină:

– Szabó Sándor
– Boiț Nicolae Ioan
– Szász Dénes-Albert

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului:

– Gáll Éva
– Gali Éva

– Buz Ramona Angela