Audiențe


Primar: în fiecare săptămână impară, miercuri: 9 – 12

Viceprimar: în fiecare săptămână pară, miercuri: 9 – 12

Secretar: în fiecare săptămână, joi: 9 – 12

 

Înscrierea la audiențe se face la cam. 11 parter a Primăriei Municipiului Salonta, pe baza actului de identitate.

Pentru organizarea și finalitatea audientelor se folosește ca element de lucru – foaia de audiențe.

Problemele ridicate vor putea fi soluționate conform procedurilor legale și în limitele de competență, așa cum sunt stabilite de Legea 215/2001 republicată, după analizarea problemei cu șefii compartimentelor de resort.