SEIP

Serviciul Public Comunitar de Evidență Informatizată a Persoanei


A fost înființat prin HCL nr.6/2005 sub autoritatea Consiliului local și se află sub coordonarea secretarului municipiului.

Formularele și lista documentelor necesare eliberării actelor în această materie se găsesc la sediul Primăriei, cam.5 parter.

Este format din :

1. COMPARTIMETUL DE EVIDENȚĂ

Acte eliberate:

PRIMA ELIBERARE

Conf. art. 13 alin. (2) din OUG 97/2005, aprobata prin Legea 290/2005 „La implinirea varstei de 14 ani, minorul depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate, insotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat, aflat sub autoritatea Serviciului Public de Asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost incredintat in plasament.

(Sanctiunea contraventionala: 25 -50 RON).

ACTE NECESARE

** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL+COPIE);

** ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DIN PARINTI (DE PREFERINTA AL MAMEI) SAU AL REPREZENTANTULUI SAU LEGAL (ORIGINAL+COPIE);

** CERTIFICATUL DE CASATORIE PARINTI (ORIGINAL+COPIE);

** ACT CU CARE SE FACE DOVADA STABILIRII DOMICLIULUI (ORIGINAL);

** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE : 7 RON, SE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI;

** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA ÎN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA ÎN PRET;

** TIMBRU FISCAL EST E DE 1 RON; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI SAU POT FI CUMPARATE TIMBRE FISCALE ÎN CONTRAVALOAREA SOLICITATA DE LA OFICIILE POSTALE .

NOTA:

– ÎN CAZUL ÎN CARE PARINTII AU DOMICILII DIFERITE, ACESTIA VOR DA DECLARATIE CU PRIVIRE LA ADRESA UNDE MINORUL ARE DOMICILIUL STABIL.

– ÎN CAZUL ÎN CARE PARINTII SUNT DIVORTATI, SE PREZINTA SI HOTARÂREA JUDECATOREASCA DEFINITIVA DIN CARE REZULTA CUI A FOST ÎNCREDINTAT MINORUL.

– ÎN CAZUL ÎNCREDINTARII MINORULUI UNUI REPREZENTANT LEGAL, ACESTA TREBUIE SA PREZINTE HOTARÂREA DE ÎNCREDINTARE TUTELARA (ORIGINALA) ELIBERATA DE AUTORITATEA TUTELARA DE LA LOCUL DE DOMICILIU.

DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE .

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE CA URMARE A DOBANDIRII CETATENIEI ROMANE

DOCUMENTE NECESARE:

 • Cerere pt. eliberarea actului de identitate (pt. minori, cererile vor fi semnate si de parinti);
 • Certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane eliberat de Ministerul Justitiei sau misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale Romaniei in strainatate (in original si doua copii xerox) sau adeverinta eliberata de Serviciul pt. Probleme de Migrari si Cetatenie din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, care atesta dobandirea cetateniei romane, in original si copie; minorii care au implinit varsta de 14 ani sin u sunt inscrisi in certificatul constatator al unuia dintre parinti, se vor  adresa Serviciului pt. Probleme de Migrari si Cetatenie din cadrul Directiei Generale de Pasapoarte, pt. clarificarea situatiei;
 • Cerificarele de nastere si de casatorie (daca este cazul), certificatele de nastere ale copiilor sub 14 ani, eliberate de autoritatile romane, in original si copie Xerox;
 • Hotararea de divort definitive si irevocabila (daca este cazul), in original si copie Xerox;
 • Documentele cu care se face dovada domiciliului;
 • Un document cu fotografie cu care se face dovada identitatii, in original si copie Xerox (act de identitate strain, pasaport, permis de conducere, etc.);
 • Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON) achitata la Casieria Primariei ;
 • Taxa timbru 1 RON achitata la Casieria Primariei;
 • Legitimatia eliberata de Autoritatea pt. Straini, aceasta se va preda la data la care se elibereaza actul de identitate.

RESTABILIREA DOMICILIULUI IN ROMANIA

DOCUMENTE NECESARE:

Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun urmatoarele:

 • cerere tip pt. eliberarea actului de identitate, ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
 • pasaportul romanesc valabil sau expirat, original si copie, ori certificatul constatator privinddobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie;
 • actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine, original si copie; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera
 • taxa consulara pt. restabilire 41 RON, se achita la CEC
 • certificatele de stare civila, care trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila din Romania, iar pt. hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinte copii traduse si legalizate
 • solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane, vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pt. copii minori
 • in situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania, impreuna cu copii minori, este necesara consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramasa definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie
 • Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate (7 RON) achitata la Casieria Primariei;
 • Timbru fiscal in valoare de 1 RON.

SCHIMBARE DE NUME

CONFORM ART. 18 DIN OUG 97/2005 :

În termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui titularului, prenumele parintilor, data sau locul nasterii, ca urmare a casatoriei, divortului sau pe cale administrativa, persoana fizica în cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite formatiunii de evidenta populatiei eliberarea unei noi carti de identitate.

(Sanctiunea contraventionala: 25 – 50 RON).

ACTE NECESARE

 •  ACT DE IDENTITATE:
  • BULETIN DE IDENTITATE;
  • CARTE DE IDENTITATE SI CARTEA DE ALEGATOR;
  • CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
 •  CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL+COPIE);
 •  CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL+COPIE);
 • CERTIFICATE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINALE+COPII);
 •  HOTARÂRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA (DUPA CAZ);
 •  DECIZIA DE SCHIMBARE A NUMELUI, PRENUMELUI (DUPA CAZ);
 •  ACT CU CARE SE FACE DOVADA STABILIRII DOMICLIULUI (ORIGINAL+COPIE);
 • CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE : 7 RON, SE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI ;
 • FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA ÎN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA ÎN PRET;
 • TIMBRU FISCAL ESTE DE 1 RON; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA CASIERIAPRIMARIEI.

NOTA:

DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE .

RESEDINTA

CONFORM ART.23  DIN OUG 97/2005 :

Persoana care locuieste temporar mai mult de 45 de zile la alta adresa decat cea de
domiciliu, este obligata sa se prezinte la formatiunea de evidenta a populatiei pentru
inscrierea, in cartea de identitate si in documentele de evidenta, a mentiunii de
stabilire a resedintei.

Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada solicitata, dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste la resedinta stabilita. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei.

(Sanctiunea contraventionala: 75 – 150 RON).

ACTE NECESARE

 • ACT DEIDENTITATE AL SOLICITANTULUI;
 • ACT DE IDENTITATE AL GAZDUITORULUI;
 • CERTIFICAT DE NASTERE SI CASATORIE SOLICITANT, DUPA CAZ;
 • ACT CU CARE SE FACE DOVADA STABILIRII RESEDINTEI (AL GAZDUITORULUI);
 • TIMBRU FISCAL ESTE DE 1 RON; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA CASIERIA
  PRIMARIEI.
 • FORMULARUL PENTRU ACORDAREA VIZEI DE RESEDINTA SE ELIBEREAZA LA BIROUL EVIDENTA POPULATIEI; SE COMPLETEAZA DE CATRE SOLICITANT SI GAZDUITOR .

EXPIRARE

CONFORM ART. 18 DIN OUG 97/2005 :

Cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a cartii de identitate,
persoana fizica în cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite formatiunii de evidenta populatiei eliberarea unei noi cartii de identitate .

( Sanctiunea contraventionala : 25 – 50 RON ).

ACTE NECESARE

 • CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL+COPIE);
 • CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL+COPIE);
 • CERTIFICATE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINALE+COPII);
 • ACT DE IDENTITATE:
  • BULETIN DE IDENTITATE; SAU
  • CARTE DE IDENTITATE SI CARTEA DE ALEGATOR; SAU
  • CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
 • ACT CU CARE SE FACE DOVADA STABILIRII DOMICLIULUI (ORIGINAL+COPIE);
 • CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE : 7 RON, SE ACHITA LA CASIERIA
  PRIMARIEI ;
 • FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA ÎN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA ÎN PRET;
 • TIMBRU FISCAL ESTE DE 1 RON; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA CASIERIA
  PRIMARIEI.

NOTA:

DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE .

DOMICILIU

CONFORM ART. 18 DIN OUG 97/2005 :

Persoana care isi schimba domiciliul este obligata ca, in termen de 15 zile de la data mutarii la noua adresa, sa se prezinte la formatiunea de evidenta a populatiei pentru eliberarea unei noi carti de identitate.

(Sanctiunea contraventnionala: 75 – 150 RON).

ACTE NECESARE

 • ACT DE IDENTITATE (Î N CAZUL CARTII DE IDENTITATE SE PREZINTA SI CARTEA DE ALEGATOR );
 • CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL+COPIE);
 • CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL+COPIE);
 • CERTIFICATE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINALE+COPII);
 • ACT CU CARE SE FACE DOVADA STABILIRII DOMICILIULUI ( ORIGINAL SI COPIE – CÂTE UNA PENTRU FIECARE PERSOANA CU ACT DE IDENTITATE);
 • DOVADA DE LA CENTRUL MILITAR JUDETEAN PENTRU LUARE ÎN EVIDENTA LA NOUA ADRESA, DUPA CAZ;
 • CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE : 7 RON, SE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI ;
 • FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA ÎN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA ÎN PRET;
 • TIMBRU FISCAL EST E DE 1 RON; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA CASIERIA
  PRIMARIEI.
 • ÎN SITUATIA ÎN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL ACTULUI DOVEDITOR AL STABILIRII DOMICILIULUI, ESTE NECESARA PREZENTA TITULARULUI PENTRU A-SI EXPRIMA CONSIMTAMÂNTUL ÎN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI.

NOTA:

DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL DIN CERTIFICATELE DE STARE CIVILA DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE .

 

DETERIORARE / PIERDERE / FURT

CONFORM ART. 13 ALIN. (5) DIN OUG 95/2005:

În termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de
identitate, persoana fizica în cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa
solicite formatiunii de evidenta populatiei eliberarea unei noi cartii de identitate.

(Sanctiunea contraventnionala : 25 – 50 RON ).

ACTE NECESARE

 • CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL+COPIE);
 • CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL+COPIE);
 • CERTIFICATE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINALE+COPII);
 • ACT CU CARE SE FACE DOVADA STABILIRII DOMICILIULUI (ORIGINAL+COPIE);
 • UN DOCUMENT CU FOTOGRAFIE PENTRU ATESTAREA IDENTITATII (ORIGINAL SI COPIE XEROX);
 • ÎN CAZUL FURTULUI, DOVADA OBTINUTA DE LA ORGANUL DE POLITIE PE RAZA CARUIA
 • S-A PRODUS FURTUL (ORIGINAL SI COPIE XEROX);
 • CARTEA DE ALEGATOR, DACA E CAZUL SI NU A FOST PIERDUTA, FURATA SAU DETERIORATA;
 • CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE : 7 RON, SE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI ;
 • FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA ÎN CADRUL BIROULUI EVIDENTA POPULATIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, SI ESTE INCLUSA ÎN PRET;
 • TIMBRU FISCAL ESTE DE: 4 RON; TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA CASIERIA
  PRIMARIEI.

NOTA:

DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE – VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE .

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

CONFORM ART. 19 DIN OUG 97/2005:

Cartea de identitate provizorie se elibereaza când persoana fizica care solicita eliberarea cartii de identitate nu poseda toate actele necesare (certificate de stare civila, act doveditor al stabilirii domiciliului) eliberarii acesteia, sau în cazul când persoana fizica care solicita eliberarea cartii de identitate nu are spatiu de locuit
asigurat .

ACTE NECESARE

 • ACT DE IDENTITATE (DACA NU E PIERDUT, FURAT, DISTRUS SAU DETERIORAT):
  • BULETIN DE IDENTITATE;
  • CARTE DE IDENTITATE SI CARTE DE ALEGATOR;
  • CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE;
 • CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL) – DACA NU E PIERDUT;
 • CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL) – DACA NU E PIERDUT;
 • ACT CARE FACE DOVADA Stabilirii domiciliului (ORIGINAL) – DACA EXISTA;
 • 3 FOTOGRAFII TIP ACT DE IDENTITATE (30/40 MM CU BANDA ALBA DE 4 MM ÎN PARTEA DE JOS A FOTOGRAFIEI); ACESTE FOTOGRAFII SE REALIZEAZA LA ATELIERELE FOTO DE PE RAZA MUNICIPIULUI ORADEA);
 • CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII: 1 RON, SE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI ;
 • TIMBRU FISCAL ESTE DE 1 RON SAU 4 RON (CAZUL PIERDERII, FURTULUI SAU DETERIORARII VECHIULUI ACT DE IDENTITATE); TAXA DE TIMBRU FISCAL SE POATE ACHITA LA CASIERIA PRIMARIEI.

 

2. COMPARTIMETUL DE STARE CIVILĂ

Acte eliberate:

INREGISTRAREA NASTERII
 • Certificatul constatator al nasterii eliberat de Spitalul Salonta sau Cabinete Med.Indiv.
 • Cartile /buletinele / de identitate ale sotilor in original
 • Certificatul de casatorie in original al parintilor
 • Certificatul de nastere al mamei in cazul in care parintii nu sunt casatoriti
 • declaratia de recunoastere a paternitatii si a stabilirii numelui copilului in cazul in care parintii nu sunt casatoriti
 • cerere de inregistrarea tardiva a nasterii dupa trecerea termenului stabilit de lege – se taxeaza cu taxa timbru – (se achita la Caseria Primariei)

INREGISTRAREA DECESULUI

 • Certificatul constatator al decesului eliberat de spital,cabinetele individuale ale medicilor de familie
 • Cartea /Buletinul/ de identitate al decedatului
 • Certificatul de nastere, certificatul de casatorie originale al decedatului
 • Aprobarea organelor de politie in cazul mortii violente
 • Aprobarea procuraturii in cazul trecerii termenului de inregistrare stabilit prin lege
 • Cartea / buletinul / de identitate al celui care declara desesul
INREGISTRAREA CASATORIEI
 1. Certificatele medicale prenuptiale eliberate de medicii de familie
 2. Cartile / buletinele/ de identitate al viitorilor soti
 3. Copie xerox si originalui certificatelor de nastere
 4. Dupa caz: sentinte de divort originale, definitive si irevocabile, copie xerox al certificatului de deces
 5. Taxa speciala pentru oficierea casatoriilor in zilele de repaus
 6. taxa timbru (se achita la caseria Primariei)
 7. Cerere eliberare livret de familie
 8. Cerere eliberare autorizatie pntru nunta
ELIBERARE CERTIFICATE IN CAZ DE PIERDERE, DETERIORARE
 1. Cererea prin care se solicita certificatul respectiv
 2. Cartea/ buletinul / de identitate al solicitantului,valabila
 3. taxe speciale: pentru eliberare, regim de urgenta, identificari persoane
 4. taxa de timbru
 5. Taxa amenda în cazul eliberarii triplicatului (se achita la Caseria Primariei)
 6. Copie xerox al pasaportului in cazul cetatenilor straini
 7. Procura speciala în cazul solicitarii certificatului de catre alte persoane decât cele prevazute în lege.
CERERE ALOCATIE PENTRU COPIL NOU NASCUT
 1. Cererea tipizata pentru eliberarea alocatiei
 2. Declaratia tip data pe propria raspundere
 3. Copiile xerox ale copiilor
 4. Copia xerox al buletinului mamei
 5. Dupa caz: adeverinta de la Primaria locului de inregistrare a nasterii copilului
 6. Dupa caz sentinte de divort, certif.de casatorie
ELIBERAREA LIVRETULUI DE FAMILIE
 1. Cererea tip al capului de familie
 2. Buletinele sotilor in original
 3. Certificatele de nastere ale copiilor in original
 4. Certificatul de casatorie
 5. Dupa caz: sentinte de divort, de incredintare, certif.deces etc.
 6. Dupa caz nota interna de la autoritatea tutelara
TRANSCRIEREA ACTELOR DE STARE CIVILA LA CERERE
 1. Cererea solicitantului
 2. Certificatul de stare civila in original si copia xerox
 3. Traducerea Legalizata a certificatului si copia xerox
 4. Copia actului de identitate ptr. dovedirea ultimului domiciliu
 5. Copii xerox ale certificatelor de nastere,casatorie, sentinta divort dupa caz
 6. Taxa speciala pentru transcriere
 7. Taxa de timbru ( se achita la Caseria Primariei)
INREGISTRAREA DIVORTURILOR LA CERERE
 1. Cererea solicitantului
 2. Sentinta de divort
 3. Taxa timbru
SCHIMBARE DE NUME
 1. Cererea tip al solicitantului
 2. Copii xerox ale certificatelor de stare civila
 3. Taxa de timbru
 4. Monitorul Oficial privind publicarea cererii de schimbare de nume
 5. Cazierul judiciar si fiscal al celui în cauza
INREGISTRAREA ADOPTIILOR
 1. Cererea solicitantului
 2. Sentinta civila de adoptie
 3. Taxa de timbru
ELIBERAREA CERERILOR DIN ARHIVA
 1. Cererea solicitantului
 2. Taxa speciala
 3. Taxa de timbru

(Se achita la Casieria Primariei)