Declarații de avere și de interese

 


Aleși locali:

Declarații depuse în 2024:

Török László av   int
Horváth János av   int

Declarații depuse în 2023:

Török László av   int
Horváth János av   int

Declarații depuse în 2022:

Török László av   int
Horváth János av   int

Declarații depuse în 2021:

Török László av   int
Horváth János av   int

2020, pt. începerea mandatului 2020-2024:

Török László av   int
Horváth János av   int

2020, pt. încheierea mandatului 2016-2020:

Török László av   int
Horváth János av   int

Declarații depuse în 2020:

Török László av     int
Horváth János av     int

Declarații depuse în 2019:

Török László av     int
Horváth János av     int

Declarații depuse în 2018:

Török László av     int
Horváth János av     int

Funcționari publici:

Declarații depuse în 2024:

Alb Ioana Simona
av   int
Bagosi Hajnalka
av   int
Balogh Gábor Péter
av   int
Balogh Zoltán
av   int
Balogh Zoltán, pt. încetare
av   int
Borze Laura Betty
av   int
Buda Adrian Călin
av   int
Budeanu Andreea Virginia
av   int
Buraga Rizea Lenuța
av   int
Caba Maria Florica av   int
Chirila Radu Mihaela Florentina
av   int
Cociubei Liviu Gheorghe
av   int
Csák Trombitás Dóra Emőke
av   int
Domján Zoltán
av   int
Fazekas Anikó
av   int
Fazekas Zsolt
av   int
Galea Iulia
av   int
Gali Boglárka
av   int
Husăsan Floare
av   int
Ilea Sorin Lilian
av   int
Iliș Mărioara
av   int
Ivanciuc Patricia Edith av   int
Kiri Norbert
av   int
Kis Anamaria
av   int
Kovács Emese Irma
av   int
Kurucz Tünde
av   int
Laza Florica
av   int
Luncan Florin av   int
Luncan Florin, pt. încetare av   int
Marc Erika
av   int
Nan Anca Ioana
av   int
Neniu Edith
av   int
Nistor Teodora Mariana
av   int
Nótáros Melinda Rozália
av   int
Pîrv Ramona Nicoleta
av   int
Rusznyak Mirabela Florinela av   int
Simon Mária av   int
Smeu Luminița Maria av   int
Szász Boglárka Éva av   int
Szathmáry László Sándor
av   int
Tódor Hajnal
av   int
Toma Carmen
av   int
Toșa Laura Bianca
av   int
Tóth Gizella Piroska
av   int
Tóth Gligor Zoltán
av   int
Varga Eleonora av   int
Varga Imola
av   int
Varga Judith Alexandra av   int
Vlad Daniel Ciprian av   int
Zsirka Daniela av   int

Declarații depuse în 2023:

Alb Ioana Simona av   int   
Bagosi Hajnalka av   int
Balogh Gábor Péter av   int
Balogh Zoltán av   int
Borze Laura-Betty av   int
Buda Adrian Calin av   int
Budeanu Andreea, pt. numire av   int
Budeanu Andreea, pt. încetare av   int
Budeanu Andreea av   int
Buraga-Rizea Lenuța av   int
Caba Maria-Florica av   int
Chirilă-Radu Mihaela-Florentina av   int
Cociubei Liviu-Gheorghe av   int
Csák-Trombitás Dóra-Emőke av   int
Domján Zoltán av   int
Domján Zoltán pt. numire av   int
Fazekas Anikó av   int
Fazekas Zsolt av   int
Galea Iulia av   int
Gali Boglárka av   int
Husăsan Floare av   int
Ilea Sorin-Lilian av   int
Iliș Mărioara av   int
Ivanciuc Patricia-Edith av   int
Kiri Norbert av   int
Kis Anamaria av   int
Kovács Emese pt. numire av   int
Kovács Emese pt. încetare
av   int   
Kovács Emese
av   int
Kovács István av   int
Kurucz Tünde numire
av   int
Kurucz Tünde pt. încetare av   int
Kurucz Tünde av   int
Laza Florica av   int
Luncan Florin av   int
Marc Erika av   int
Nan Anca Ioana, pt. numire av   int
Nan Anca
av   int
Neniu Edith av   int
Nistor Teodora av   int
Nótáros Melinda av   int
Pásztor Edina pt. încetare av   int
Pasztor Edina av   int
Pîrv Ramona-Nicoleta av   int
Rusznyak Mirabela Florinela av   int
Smeu Maria-Lumința av   int
Szász Boglárka pt. numire
av   int
Szász Boglárka pt. încetare av   int
Szász Boglárka av   int
Szathmáry László-Sándor av   int
Taussig László, pt. încetare
av   int
Taussig László av   int
Tódor Hajnal av   int
Toma Carmen av   int
Toșa Laura-Bianca av   int
Tóth Gizella av
Tóth Gligor Zoltan
av   int
Varga Eleonora av   int
Varga Imola, pt. numire av   int
Varga Imola
av   int
Varga Judith Alexandra av   int
Vlad Daniel Ciprian av   int
Wagner Francisc, pt. încetare av   int
Wagner Francisc av   int
Zsirka Daniela av   int

Declarații depuse în 2022:

Bagosi Hajnalka av   int
Balogh Zoltán av   int
Borze Laura-Betty av   int
Buda Adrian Calin
av   int
Buda Adrian Calin (numire) av   int
Buda Adrian Calin (plecare)
av   int
Budeanu Andreea av   int
Buraga-Rizea Lenuța av   int
Caba Maria-Florica av   int
Chirilă-Radu Mihaela-Florentina av   int
Cociubei Liviu-Gheorghe av   int
Csák-Trombitás Dóra-Emőke av   int
Fazekas Anikó av   int
Fazekas Zsolt av   int
Galea Iulia av   int
Gali Boglárka av   int
Husăsan Floare av   int
Ilea Sorin-Lilian av   int
Iliș Mărioara av   int
Ivanciuc Patricia-Edith av   int
Kiri Norbert av   int
Kis Anamaria av   int
Kovács Emese
av   int
Kovács István av   int
Kurucz Tünde av   int
Laza Florica av   int
Luncan Florin av   int
Malița Rodica-Ana (incetare)
av   int
Malița Rodica-Ana av   int
Marc Erika av   int
Molnár Ildikó av   int
Neniu Edith av   int
Nistor Teodora av   int
Nótáros Melinda av   int
Pasztor Edina av   int
Pîrv Ramona-Nicoleta av   int
Rusznyak Mirabela Florinela av   int
Smeu Maria-Lumința av   int
Szász Boglárka av   int
Szathmáry László-Sándor av   int
Taussig László av   int
Tódor Hajnal av   int
Toma Carmen av   int
Toșa Laura-Bianca av   int
Tóth Gizella av   int
Tóth Gligor av   int
Varga Eleonora av   int
Varga Judith Alexandra av   int
Vlad Daniel Ciprian av   int
Wagner Francisc av   int
Zsirka Daniela av   int

Declarații depuse în 2021:

Alb Ioana-Simona av     int
Andor Iren av     int
Bagosi Hajnalka av     int
Balogh Zoltán av     int
Borze Laura-Betty av     int
Budeanu Andreea av     int
Buraga-Rizea Lenuța av     int
Caba Maria-Florica av     int
Chirilă-Radu Mihaela-Florentina av     int
Cociubei Liviu-Gheorghe av     int
Cotrău Liviu-Ovidiu av     int
Csák-Trombitás Dóra-Emőke av     int
Fábián Andor av     int
Fazekas Anikó av     int
Fazekas Zsolt av     int
Galea Iulia av     int
Gali Boglárka av     int
Husăsan Floare av     int
Ilea Sorin-Lilian av     int
Iliș Mărioara av     int
Ivanciuc Patricia-Edith av     int
Kiri Norbert av     int
Kis Anamaria av     int
Kovács István av     int
Kurucz Tünde av     int
Laza Florica av     int
Luncan Florin av     int
Malița Rodica-Ana av     int
Marc Erika av     int
Molnár Ildikó av     int
Neniu Edith av     int
Nistor Teodora av     int
Nótáros Melinda av     int
Pîrv Ramona-Nicoleta av     int
Rusznyak Mirabela Florinela av     int
Smeu Maria-Lumința av     int
Szász Boglárka av     int
Szathmáry László-Sándor av     int
Taussig László av     int
Tódor Hajnal av     int
Toma Carmen av     int
Toșa Laura-Bianca av     int
Tóth Gizella av     int
Tóth Gligor av     int
Varga Eleonora av     int
Varga Judith Alexandra av     int
Vlad Daniel Ciprian av     int
Wagner Francisc av     int
Zsirka Daniela av     int

Declarații depuse în 2020:

Alb Ioana-Simona av     int
Borze Laura-Betty av    int
Buraga-Rizea Lenuța av     int
Caba Maria-Florica av     int
Chirilă-Radu Mihaela-Florentina av     int
Cociubei Liviu-Gheorghe av     int
Cotrău Liviu-Ovidiu av     int
Csák-Trombitás Dóra-Emőke av     int
Cura Daniela-Ionela av     int
Fábián Andor av     int
Fazekas Anikó av     int
Fazekas Zsolt av     int
Galea Iulia av     int
Husăsan Floare av     int
Ilea Sorin-Lilian av     int
Ivanciuc Patricia-Edith av     int
Kis Anamaria av     int
Koós Attila-Ioan av     int
Laza Florica av     int
Luncan Florin av     int
Malița Rodica-Ana av     int
Mance Laura-Bianca av     int
Marc Erika av     int
Neniu Edith av     int
Pîrv Ramona-Nicoleta av     int
Popuțe Raluca-Georgiana av     int
Rusznyak Mirabela Florinela av     int
Smeu Maria-Lumința av     int
Szathmáry László-Sándor av     int
Tódor Hajnal av     int
Toma Carmen av     int
Tóth Anna-Mária av     int
Varga Eleonora av     int
Varga Judith Alexandra av     int
Varga Valentina av     int
Vlad Daniel Ciprian av     int
Zsirka Daniela av     int

Declarații depuse în 2019:

Alb Ioana-Simona av     int
Borze Laura-Betty av     int
Buraga-Rizea Lenuța av     int
Caba Maria-Florica av     int
Chirilă-Radu Mihaela-Florentina av     int
Cociubei Liviu-Gheorghe av     int
Cotrău Liviu-Ovidiu av     int
Csák-Trombitás Dóra-Emőke av     int
Cura Daniela-Ionela av     int
Danielisz Ladislau av     int
Fábián Andor av     int
Fazekas Anikó av     int
Fazekas Zsolt av     int
Husăsan Floare av     int
Ilea Sorin-Lilian av     int
Ivanciuc Patricia-Edith av     int
Kis Anamaria av     int
Koós Attila-Ioan av     int
Laza Florica av     int
Luncan Florin av     int
Mados Gheorghina av     int
Malița Rodica-Ana av     int
Mance Laura-Bianca av     int
Marc Erika av     int
Nagy Mária-Magdolna av     int
Pîrv Ramona-Nicoleta av     int
Popuțe Raluca-Georgiana av     int
Șchiop Bogdan-Ionuț av     int
Smeu Maria-Lumința av     int
Szathmáry László-Sándor av     int
Tódor Hajnal av     int
Toma Carmen av     int
Tóth Anna-Mária av     int
Varga Eleonora av     int
Varga Judith Alexandra av     int
Varga Valentina av     int
Zsirka Daniela av     int

Declarații depuse în 2018:

Alb Ioana Simona av   int
Borze Laura Betty av   int
Buraga-Rizea Lenuta av   int
Caba Maria-Florica av   int
Chirila-Radu Mihaela av   int
Corchis Diana-Florina av   int
Cotrau Liviu-Ovidiu av   int
Csak Trombitas Dora Emoke av   int
Cura Daniela-Ionela av   int
Danielisz Ladislau av   int
Fabian Andor av   int
Fazekas Aniko av   int
Fazekas Zsolt av   int
Husasan Floare av   int
Ilea Sorin-Lilian av   int
Ivanciuc Patricia-Edith av   int
Kis Anamaria av   int
Koos Attila av   int
Laza Florica av   int
Luncan Florin av   int
Mados Gheorghina av   int
Malita Rodica-Ana av   int
Marc Erika av   int
Nagy Maria-Magdolna av   int
Nan Anca-Ioana av   int
Pirv Ramona-Nicoleta av   int
Popute Raluca-Georgiana av   int
Schiop Bogdan-Ionut av   int
Smeu Maria-Luminita av   int
Szathmary Laszlo-Sandor av   int
Todor Hajnal av   int
Toma Carmen av   int
Tosa Laura-Bianca av   int
Toth Anna-Maria av   int
Varga Eleonora av   int
Varga Judith Alexandra av   int
Varga Valentina av   int
Zsirka Daniela av   int