Depunerea dosarelor pentru locuințe sociale


Primăria Municipiului Salonta vă anunţă că în perioada 08 aprilie – 06 mai 2022 se depun dosare, conform prevederilor Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale din municipiul Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 61 din 31 martie 2022, în vederea stabilirii “Listei de Priorităţi a LOCUINŢELOR SOCIALE – pentru anul 2022”, listă care se stabileşte o dată pe an şi care va fi afişată după aprobarea ei de către Consiliul Local al Municipiului Salonta, la sediul Primăriei.

Cererea tip, care cuprinde şi lista actelor necesare a fi depuse la dosar, se găseşte  la sediul Primărie, la Xerox – parter.

Dosarele se vor depune la Biroul de Relaţii cu Publicul – camera 11, parter.

Atenţie !!!: DOSARELE INCOMPLETE NU SE PUNCTEAZĂ.

– Cerere tip pt. locuință socială
– Listă cu actele justificative