Dispoziții ale primarului


2021

2020

2019

 • Dispozitia nr. 451/2019 privind rectificarea bugetului general consolidat al Mun. Salonta aferent anului 2019
 • Dispozitia nr. 327/2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj de pe raza mun. Salonta pentru alegerea Presedintelui Romaniei in 2019
 • Dispozitia nr. 172/2019 privind desemnarea responsabilului in domeniul situatiilor de urgenta in cadrul Zilelor orasului in perioada 17-19.05.2019
 • Dispozitia nr. 153/2019 privind numirea responsabilului cu evidenta militara
 • Dispozitia nr. 145/2019 privind actualizarea componentei Comisiei pt. probleme de aparare
 • Dispozitia nr. 130/2019 privind stabilirea locurilor speciale de afisaj pe raza mun. Salonta in cadrul alegerilor pt. Parlamentul European in data de 26.05.2019
 • Dispozitia nr. 25/2019 privind reorganizarea comitetului local si a centrului operativ cu activitatea temporara pt. situatii de urgenta

2018

 • Dispozitia nr. 409/2018 privind aprobarea Procedurii de organizare a probelor suplimentare de testare a competentelor specifice la concursurile organizate de catre Primaria Mun. Salonta
 • Disp. nr. 372/2018 privind desemnarea d-rei Popute Raluca Georgiana cu atributii de control pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor, in temeiul Legii nr. 153/2011, pe teritoriul mun. Salonta
 • Disp. nr. 346/2018 privind numirea comisiei de evaluare si selectie a partenerului privat in vederea pregatirii si depunerii proiectului in cadrul POCU 2014-2020, Bunicii Comunitatii (AP 4/PI 9.ii/OS 4.4)
 • Disp. nr. 308/2018 privind reglementarea accesului si actionarea echipamentelor de alarmare
 • Disp. nr. 306/2018 privind numirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul mun. Salonta
 • Disp. nr. 295/2018 privind numirea comisiei de analiza priv. incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public din cadrul Primariei Salonta cf. Legii nr. 544/2001
 • Disp. nr. 220/2018 privind numirea Comisiei de disciplina din cadrul Primariei
 • Disp. nr. 208/2018 privind desemnarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal in cadrul Primariei Salonta
 • Disp. nr. 213/2018 privind stabilirea ajutorului pt. inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social, conf. Legii nr. 416/2001
 • Disp. nr. 210/2018 privind aprobarea Codului etic si de integritate a personalului din cadrul Primariei
 • Disp. nr. 204/2018 privind desemnarea purtatorului de cuvant al Primariei
 • Disp nr. 172/2018 privind desemnarea personalului responsabil cu urmarirea respectarii regulilor de protectie a cetatenilor in domeniul situatiilor de urgenta in cadrul Zilelor orasului in perioada 25-27.05.2018
 • Disp. nr. 162/2018 privind reorganizarea Comisiei pentru monitorizarea sistemului de control intern/managerial
 • Disp. nr. 154/2018 privind desemnarea d-nei Laza Florica si a d-rei Popute Raluca ca agenti constatatori
 • Disp. nr. 142/2018 privind desemnarea d-nei Marc Erika si a d-nei Varga Judith Alexandra
 • Disp. nr. 141/2018 priv. numirea personalului responsabil cu instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • Disp. nr. 138/2018 privind constituirea comisiei cu atributii de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit
 • Disp. nr. 136/2018 priv. numirea d-nei Toth Anna-Maria ca lucrator in activitatile de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • Disp. nr. 134/2018 privind desemnarea d-rei Tosa Laura Bianca ca responsabila cu implementarea prevederilor referitoare la declaratiile de avere