Modificare importantă în emiterea actelor de urbanism

Incepand cu data de 03.03.2020, competenta emiterii Certificatelor de urbanism, a Autorizatiilor de construire/desfiintare, a Avizelor de oportunitate si a Avizelor arhitectului-sef pentru documentatii de urbanism a revenit Presedintelui Consiliului Judetean Bihor.
Astfel, cei interesati sunt rugati sa se adreseze Directiei Arhitect-sef din cadrul Consiliului Judetean Bihor, atat pentru depunerea cererilor, cat si pentru calcularea si achitarea taxelor aferente.