Planul sectorial SNA


Planul sectorial de acțiune pentru implementarea la nivelul Primăriei Municipiului Salonta a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025

Raport privind progresele și stadiul implementării SNA 2021-2025 la nivelul Municipiului Salonta în anul 2023
Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul UAT Salonta
Dispozitia nr. 285/28.06.2022 privind aprobarea Planului de Integritate
Planul de integritate al Municipiului Salonta
Declarație privind asumarea agendei de integritate organizațională

 

Planul sectorial de acțiune pentru implementarea la nivelul Primăriei Municipiului Salonta a Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2016-2020

Dispoziția nr. 504/2017
privind aprobarea Planului de actiune sectorial al Primariei Salonta pentru implementarea strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2016-2020

Dispoziția nr. 455/2017
privind actualizarea listei persoanelor responsabile cu implementarea SNA 2016-2020
in cadrul Primariei Municipiului Salonta

Dispoziția nr. 331/2016

Declarația de aderare