Rapoarte de activitate


Depuse în mandatul 2020-2024:

Pt. anul 2023:

Comisia cultură
Comisia economică
Comisia juridică
Comisia de urbanism

Pt. anul 2022:

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Comisia de agricultură
Comisia cultură
Comisia juridică

Pt. anul 2021:

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism

Pt. anul 2020:

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism
Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare

Depuse în mandatul 2016-2020:

Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului
Comisia de Urbanism
Comisia pentru agricultură şi activităţi economico-financiare