Regulamente


Procedura de acordare a facilităților la plata impozitului pentru furnizorii de servicii sociale

Regulament de Organizare Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Salonta

Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Municipiului Salonta precum şi a faptelor ce constituie contravenţii, constatarea și sancţionarea acestora

Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip ANL – republicat

Regulament privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale și de necesitate din Municipiul Salonta – republicat

Regulament pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor a căror proprietari își au domiciliul, reședința ori sediul pe raza Municipiului Salonta

Regulament privind administrarea, întreţinerea şi utilizarea Bazinului de înot didactic situat în Municipiul Salonta

Regulament management Casa de Cultura

Regulament adapost caini

Regulamentul programului de internship din cadrul Primăriei Mun. Salonta

Regulament de eliberare a Acordului și a orarului de funcționare

Regulament taxă specială salubrizare

Regulamentul de organizare, administrare și funcționare a Cimitirului

Program de reabilitare și modernizare chioșcuri

Nomenclatorul stradal pentru anul 2018

Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planului de urbanism si de amenajare a teritoriului

Regulamentul privind masurile de crestere a calitatii arhitecturale si ambientale a cladirilor

Nomenclatorul stradal al municipiului Salonta, Anexa nr. 2

Regulamentul privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in Mun. Salonta

Regulament privind prestarea activitatii/muncii neremunerate in folosul comunitatii

Regulamentul de alimentare cu apa si canalizare in Salonta