Tichete pentru sprijin educațional


Începând cu data de 03. 09. 2020., Primăria Municipiului Salonta prin compartimentul de asistență socială, demarează acțiunea de acordare a tichetelor pentru sprijin educațional.

Copiii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, unde venitul lunar a familiei nu depășește suma de 1.115 lei pe membru de familie, în anul școlar 2020-2021 pot beneficia de sprijin sub forma unor tichete în valoare de 500 de lei/an școlar.

Condițiile de eligibilitate și lista actelor doveditoare necesare le regășiți aici.

Cererea poate fi completată la recepția Primăriei și depusă în biroul compartimentului asistenței sociale, în camera nr. 1, parter.