Anunțuri


Anunt PUZ: PROFI ROM FOOD S.R.L. – etapa II
Acord drumuri judetene
Aviz APM DEI 198 din 09.02.2024 PROFI ROM FOOD
AVIZ CULTURA SALONTA
Aviz cultura
Aviz Direcția de Cultura pt PUZ la Mag 2210 Salonta
Aviz DSP pt PUZ la Mag 2210 Salonta
Aviz Electrica pt Profi Salonta_ cu planuri
Aviz Politie Profi_PUZ Salonta
Aviz Profi AQUA NOVA HARGITA
Aviz_Salubritate-PUZ Salonta
Aviz-Salgaz
Electrica DAVA012 FavorabilPJ
MAPN DOC100124-10012024114925
Negație ISU pt Mag 2210 Salonta
OCPI PLANSA_VIZATA
OCPI PROCES VERBAL DE RECEPTIE 40 _2024
Orange 182_oct23_F
RLU ZCP_PUZ Salonta
(17.07.2024)

Anunț PUZ: Introducere teren în intravilan, CF 103823 Salonta, situată în extravilanul teritoriului administrativ al mun. Salonta
ACTE
Adresă
Cerere informarea populației
CF DRUM GALEA
PAD DRUM
PARTEA SCRISĂ
U01.PLAN DE ÎNCADRARE
U02.SITUAȚIA EXISTENTĂ
U03.REGLEMENTĂRI URBANISTICE
(09.07.2024)

Consultare publică: Proiect de hotărâre nr. 102/19.06.2024 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2025 în Municipiul Salonta
(19.06.2024)

Consultare publică: Proiect de hotărâre nr. 79/19.04.2024 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală (umană și veterinară) în Municipiul Salonta
(19.04.2024)

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al UAT Municipiul Salonta în Adunarea Generală a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP
(27.03.2024)

Consultare publică: Proiect de hotărâre nr. 44/05.03.2024 privind aprobarea actualizării și republicării Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare
(05.03.2024)

Consultare publică: Proiect de hotărâre nr. 43/29.02.2024 privind regimului finanțărilor nerambursabile din bugetul local al Municipiului Salonta alocate pentru activități nonprofit de interes local prin acțiuni culturale
(29.02.2024)

Bugetul inițial general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2024, actualizat cu sumele defalcate din TVA
(09.02.2024)

Consultare publică:  Raport de specialitate privind aprobarea proiectului pentru bugetul inițial general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2024Anexe
(30.01.2024)

Consultare publică:  Proiect de Hotărâre nr. 2/12.01.2024 privind acordarea ajutorului de urgență, a ajutorului comunitar și a altor măsuri suport din bugetul local al Mun. Salonta conform Legii nr. 196/2016
Consultare publică:  Proiect de Hotărâre nr. 1/12.01.2024 privind aprobarea programului de acțiune comunitară la nivelul Mun. Salonta pentru anul 2024
(12.01.2024)

Anunt PUZ: Parcelare teren pt. construire locuinte si reglementare drum acces
Avi administrator drum
Aviz OP Salonta
DAVA012 FavorabilPJ
DPUZ 1806 din 21.12.2023 MUNICIPIUL SALONTA
FINALIZARE NOTIFICARE NR 16606 PRIMARIA SALONTA
Plansa
U01 Incadrare in zona
U02 Situatia existenta
U03 Reglementari urbanistice
U04 Echipare tehnico – edilitara
U05 Circulatia si proprietatea asupra terenurilor

Anunt PUZ: PROFI ROM FOOD S.R.L. – etapa I – Consultarea populatiei
Aviz DSP
Aviz Electrica
Aviz MAPN
Aviz Orange
Aviz Profi AQUA NOVA HARGITA
Aviz oportunitate
Aviz salubritate
Aviz Salgaz
CF_Extras_Informare
CF_Extras_Plan_Cadastral
CU prelungit
Memoriu Justificativ
Negație ISU
PL0_Incadrare in teritoriu si PUG
PL1_Situația existentă
PL2_Reglementari urbanistice
RLU ZCP_PUZ
(11.01.2024)

Consultare publică:  Proiect de Hotărâre nr. 229/20.12.2023 privind aprobarea Planului de acțiune pentru serviciile administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2024
(20.12.2023)

Consultare publică:  Proiect de Hotărâre nr. 211/08.12.2023 privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de parcare cu plată în mun. Salonta
(08.12.2023)

Consultare publică:  Proiect de Hotărâre nr. 190/20.11.2023 privind actualizarea Zonelor de impozitare a perimetrului intravilan al mun. Salonta pentru anul 2024
(10.11.2023)

Consultare publică:  Proiect de Hotărâre nr. 186/10.11.2023 privind aprobarea tarifelor locale pentru închiriere/concesionare pentru anul 2024  +  Anexe
(10.11.2023)

PUZ: schimbare destinație casa de locuit și anexă în spațiu comercial, beneficiar Vlad Ecaterina, în vederea începerii consultării populației, având nr. înregistrare nr. 5363 din 30.10.2023
Adresa PUZ
Aviz drumuri
Aviz DSP
Aviz favorabil
Aviz oportunitate
CU-2023
CUI
Declaratie notariala Vecini
Extras informare
Extras plan cadastral
Memoriu
Plan amplasament
Planse PDF
Planuri aviz oportunitate
RLU final
Vlad Ecaterina
(07.11.2023)

Consultare publică:  Proiect de Hotărâre nr. 172/19.10.2023 privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor cu stăpân și stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună sau metiși din municipiul Salonta
(19.10.2023)

Consultare publică:  Proiect de Hotărâre nr. 163/16.10.2023 privind aprobarea Planului Strategic al municipiului Salonta pentru dezvoltarea serviciilor locale pe perioada 2023-2027
(16.10.2023)

Anunț PUZ: Schimbare de destinatie din casa de locuit in spatiu comercial fara lucrari de constructii, Salonta, str. Oradiei nr. 103
Adresa Hizo
Hizo avize
Hizo_pl1
Hizo_pl4
Hizo_pl5
Hizo_pl6
Hizo_regulament
Hizo_regulament_semnaturi
Planse Hizo

Anunț PUZ: Construire spatiu comercial, depozit si apartament in regim P+2E, Salonta, str. Republicii nr. 4
Adresa_LiuWeiyi
avize_teweite
teweite_pl0
teweite_pl1
teweite_pl2
teweite_pl2b
teweite_pl3
teweite_pl4
teweite_pl5
teweite_pl6
teweite_pl7
teweite_regulament
teweite_regulament2

Anunț PUZ: Construire hala productie, depozitare si birouri administrative, etc., Salonta, str. Sarcadului nr. 16
ANPM BH – Decizie
AVIZ ADMIN DRUM SALONTA
Aviz ANIF
Aviz arheologie
Aviz DADR
Aviz DSP – PUZ Euro Buffalo Salonta
Aviz OP 14_07.03.2023_Euro Buffalo Salonta
Certificat de urbanism
DAVA012 FavorabilPJ
Plan de incadrare
Plansa reglementari
Studiu pedologic
(12.10.2023)

Anunț PUZ: Extindere intravbilan in vederea parcelarii si construirii de locuinte, Salonta, str. Emanoil Gojdu nr. 9
2 CU 778 din 17.08.2022 prelungit
3 AO 134 sin 23.12.2022
5 CF
A.3 REGLEMENTARI URBANISTICE
A.4 OBIECTIV DE UTILITATE PUBLICA
A.5 REGLEMENTARI EDILITARE
A.6 PLAN DE MOBILARE
A.7 ILUSTRARE URBANISTICA
A.8 INFORMAREA POPULATIEI
Acord drum
Aviz ANIF
Aviz DSP
Aviz MADR
Aviz mediu
Aviz monumente
Memoriu PUZ
RLU_ SALONTA
Studiu OSPA
(03.10.2023)

Consultare publică: Proiect de Hotărâre nr. 148/20.09.2023 pentru acordarea facilităților la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aferente utilizate pentru furnizarea de servicii sociale
(21.09.2023)

Consultare publică: Proiect de Hotărâre nr. 147/13.09.2023 privind aprobarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice a Mun. Salonta
(13.09.2023)

Anunț PUZ: Construire locuințe sociale cu regim de înălțime P+3 în mun. Salonta, nr. cad 11420
Cerere
A01_Plan de incadrare in zona
A02_Plan de incadrare in UTR
A03_Analiza situatiei existente
A04_Reglementari urbanistice
A05_Mobilare urbanistica
Memoriu PUZ
(29.08.2023)

Anunț PUZ: Schimbare destinație casă de locuit și anexă în spațiu comercial
01. CERERE
04. Memoriu
Aviz DSP
Aviz favorabil energie electrica
Aviz Oportunitate
CU Prelungit
Decizie APM
Extras CF informare
Extras plan cadastral
Plan amplasament
Planse PDF
RLU final
(25.07.2023)

Consultare publică: Proiect de Hotărâre nr. 131/17.07.2023 privind stabilirea unor tarife pentru utilizarea Bazinului didactic de înot, situat în municipiul Salonta
(17.07.2023)

Consultare publică: Proiect de Hotărâre nr. 121/28.06.2023 privind modificarea și completarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Salonta pe perioada 2017-2032Anexă: PMUD
(28.06.2023)

Consultare publică: Proiect de Hotărâre nr. 113/15.06.2023 privind ajustarea tarifară a prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul Salonta, Județul Bihor – operator SC Aqua Nova Hargita SRL
(15.06.2023)

Proiect de hotărâre nr. 85/25.04.2023, privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile pentru anul 2024Anexe
(26.05.2023)

Consultare publică: Proiect de Hotărâre nr. 105/25.05.2023 privind modificarea și completareaPlanului de Mobilitate Urbană Durabilă pe perioada 2017-2032 a municipiului Salonta
Referat pentru introducerea pe ordinea de zi a sedintei CLMS a documentatiei aferente completari si modificarii PMUD pe perioada 2017-2032
(25.05.2023)

Consultare publică: Proiect de Hotărâre nr. 91/02.05.2023 privind modificarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Locală pe perioada 2021-2027 a municipiului Salonta
(02.05.2023)

Anunt privind elaborarea unui proiect de act normativ: Proiect de hotarare nr. 53/23.03.2023 privind modificarea si completarea Regulamentului priv. realizarea, repartizarea, inchirierea si administrarea locuintelor sociale din mun. Salonta

Anunt privind elaborarea unui proiect de act normativ: Proiect de hotarare nr. 55/24.03.2023 privind modificarea si completarea Regulamentului de vanzare a locuintelor de tip ANL aprobat prin HCLMS nr. 60/31.03.2023
(24.03.2023)

Anunt PUZ: Construire hala de productie, depozitare si birouri administrative, cabina poarta, post trafo, rezerva de incendiu, drumuri si platforme de incinta, amenajari exterioara, imprejmuire teren
memoriu_regulament
plan_incadrare
Scan 2023-3-21 (12,29,37)
Scan 2023-3-21 (12,30,4)
(22.03.2023)

Consultare publică: Raportul de specialitate și Proiectul de buget al municipiului Salonta pe anul 2023
Completare: Raport de specialitate din 25.01.2023 și Proiect buget 2023
Completare nr. 2: Raport de specialitate din 30.01.2023 și Proiect buget 2023
(13.01.2023)

Anunț PUZ: Documentație de urbanism – Reglementare zona industrială și introducere în intravilan a terenurilor cu numărul cadastral: 108319, 101371.
20221220102356
20221220102448
20221220102541
20221220102629
20221220102715
20221220102741
20221220102818
20221220102904
20221220102951
CUI SALONTA
MEMORIU SALONTA
PLAN DE INCADRARE IN PUG
PLAN DE INCADRARE IN ZONA SALONTA
(29.12.2022)

Anunț privind deschiderea consultării publiceProiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din cadrul UAT Salonta
Anunț privind deschiderea consultării publiceProiect de hotărâre privind aprobarea taxelor locale pt. închirierea/concesionarea/ocuparea domeniului public sau privat pt. anul 2023
(28.11.2022)

Anunț de consultare a populației: stema municipiului SalontaStema localității (3 variante)
(11.11.2022)

Anunț public privind decizia de încadrare – „Construire parcare acoperită”
(27.10.2022)

Anunț privind deschiderea consultării publiceProiect de hotărâre nr. 184/11.10.2022 privind aprobarea completarii si modificarii Strategiei de Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027 a Municipiului Salonta
(11.10.2022)

Consultare publică: „Elaborare PUZ – construire spalatorie auto cu autoservire” – Salonta, Str. Tincii nr. 25
apm rus
dsp rus adrian
memoriu
RLU
SKM_C250i220914134100
SKM_C250i220914134101
SKM_C250i220914134102
(06.10.2022)

Anunț privind deschiderea consultării publiceProiect de hotărâre nr. 136/26.07.2022 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile pentru anul 2023   +   Anexe
(28.09.2022)

Anunt public privind deschiderea consultarii publice: PUZ – Schimbare partiala de destinatie si reglementari urbanistice pentru construire hala de depozitare si productie, Salonta, Str. Independentei nr. 1/B, 1/C, 1/D.
(13.09.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 140/24.08.2022 privind infiintarea serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza mun. Salonta si a Regulamentului privind organizarea si functionarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din mun. Salonta
(24.08.2022)

Consultarea populatiei: „PUZ – Schimbare de destinatie din casa de locuit in clinica medicala, fara lucrari de constructii” – Salonta, str. I. Cantacuzino nr. 1
ADRESA
MEMORIU
Scan 2022-8-11 (8,22,31)
Scan 2022-8-11 (8,22,55)
Scan 2022-8-11 (8,23,20)
Scan 2022-8-11 (8,22,7)
Scan 2022-8-11 (8,21,43)
(11.08.2022)

Consultarea populatiei: „PUZ – Schimbare partiala de destinatie si reglementari urbanistice pentru construire hala de depozitare si productie” – Salonta, str. Independentei nr. 1/B, 1/C, 1/D
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
07U – PLAN DE SITUATIE INCADRARE IN PUG SALONTA
Acord administrator drum
Adresa 4141/2022
MEMORIU PUZ INDEPENDENTEI
RLU INDEPENDENTEI
(09.08.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 138/01.08.2022 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind realizarea, repartizarea, inchirierea, exploatarea si administrarea locuintelor sociale si de necesitate din Mun. Salonta
(01.08.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 137/29.07.2022 privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027
(29.07.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 135/13.07.2022 privind aprobarea planului de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pentru anul 2022
(13.07.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publiceProiect de hotarare nr. 133/11.07.2022 privind ajustarea tarifara a pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru Mun. Salonta, operator SC Aqua Nova Harghita SRL

Anunt privind deschiderea consultarii publiceProiect de hotarare nr. 134/11.07.2022 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea Municipiului Salonta, precum si a faptelor ce constituie contraventii, constatarea si sanctionarea acestora
(12.07.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 115/08.06.2022 privind completarea Regulamentului de organizare a pasunatului pe raza administrativ-teritoriala a Mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 116/09.07.2015
(08.06.2022)

Consultarea populatiei in vederea elaborarii documentatiei de urbanism: „Schimbare de destinatie casa de locuit si anexa in spatiu comercial – Farmacie”
Cerere
U01 Incadrare in zona
U02 Situatia existenta
U03 Reglementari urbanistice
U04 Circulatia terenurilor
U05 Retele edilitare
U06 Imagini existente
(07.06.2022)

PUZ „Schimbare partiala de destinatie si reglementari urbanistice pentru construire hala de depozitare si productie”
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE – mobilare
07U – PLAN DE SITUATIE INCADRARE IN PUG SALONTA
cf 113746
cf 113747
cf 113748
CF 113749
CU PUZ
CUI Emamut
CUI HORTUS VERDI
CUI II Garda
Document Eliberat PADuri-1-5
Extras_Plan_Cadastral_4421
Extras_Plan_Cadastral_4422
Extras_Plan_Cadastral_4423
Extras_Plan_Cadastral_4424
MEMORIU PUZ INDEPENDETEI
RLU INDEPENDENTEI
(Nr. inregistrare: 2305/28.04.2022)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 76/2022 privind aprobarea „Strategiei de stabilire, modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2022-2027
(07.04.2022)

PUZ „Construire hipermarket Kaufland și construcții anexe”
01 Cerere
02 Foaie de capat IPJ Kfl_Salonta
03 Borderou PUZ Kfl_Salonta
04 Extras_Informare_cu KFL 06.05.2021
05 CUI KFL
06 CU 727 din 09.07.2021
07 Aviz de oportunitate 72 din 16.08.2021 _Kaufland
08 Memoriu PUZ KFL_Salonta
09 Studiu Geo
10 HCL nr. 164 din 30 sept 2021
11 Aviz Mediu
12 Aviz Apă – Canal _Kaufland
13 Aviz Electrica
14 Aviz Telekom
15 Aviz DSP
16 Aviz Drum – februarie 2022
17 Aviz Cultura
18 Aviz Poliția Rutieră
Aviz Poliția Rutieră
A01 – Plan de încadrare în zonă
A03 – Plan de situație existent
A04 – Plan de reglementări juridice
A05 – Plan de reglementări urbanistice
A06 – Plan mobilare parcela
A07 – Plan rețele edilitare
(15.03.2022)

Anunț consultare publică: P.H. 45 din 21.02.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor a caror proprietari isi au domiciliul, resedinta ori sediul in municipiul Salonta
(02.03.2022)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 34/2022 privind aprobarea „Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale”
(15.02.2022)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 15/2022 privind aprobarea Regulamentului de vanzare al locuintelor ANL
(10.02.2022)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 19/2022 privind bugetul general consolidat pentru anul 2022
(07.02.2022)

PUZ „Demolare corp C1 și construire spălătorie auto self service”- Salonta, str. Tincii nr. 42
A01
A02
A03
A04
A05
Parte scrisă, avize
(06.01.2022)

PUZ „Construire spălătorie, atelier de reparații camioane și stație ITP, hală de depozitare” – Salonta, str. Ghestului nr. 5
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE
07U – PLAN DE INCADRARE IN PUG SALONTA
MEMORIU OPORTUNITATE
(06.01.2022)

Completarea Raportului de specialitate nr. 7520/2021, privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2022
(17.12.2021)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 163/2021 privind actualizarea delimitării zonelor de impozitare
Proiect de hotărâre nr. 164/2021 privind aprobarea taxelor locale pentru anul 2022
(06.12.2021)

PUZ CTPark Delta SRL „Extindere hala de productie si depozitare” – Salonta, str. Aradului nr. 140C
Documente de avizare
(25.11.2021)

Consultare publică: Proiect de hotărâre nr. 159/2021, privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare, a autorizației pentru alimentație publică și a orarului de funcționare
Proiectul de hotărâre nr. 159/2021
(23.11.2021)

PUZ „Amenajare teren minifotbal și servicii aferente: bar, vestiar, grupuri sanitare”- Salonta, str. Mărășești nr. 11
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE
Aviz de oportunitate DIEGO SKY
Certificat de urbanism
CUI Diego Sky SRL
Extras_Informare
Extras_Plan_Cadastral
MEMORIU PUZ
RLU
(09.11.2021)

PUZ „Extindere zonă comercială pentru construire spații comerciale și spații de depozitare” – Salonta, str. Tincii nr. 9-15.
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE
Aviz Oport Mirus
C.U.
CUI Mirus
Extras_Informare_27282
Extras_Informare_27694
Extras_Informare_27695
Extras_Informare_27696
MEMORIU PUZ MIRUS
RLU MIRUS
(09.11.2021)

Consultare publică: PUZ locuințe pentru tineri destinate închirierii și Bază Sportivă
Plan de incadrare
Plan de situatie existenta
Plan amplasament ANL Puskin Salonta
Plan reglementari
Borderou
Certificat de Urbanism
Extras CF ANL Puskin
Extras plan cadastral
Memoriu de prezentare
(31.08.2021)

– Proiect de hotărâre nr. 98/10.08.2021 privind aprobarea Statutului Municipiului Salonta
(10.08.2021)

PUZ „Demolare corp C1 și construire imobil birouri parter” – Salonta, str. Kossuth Lajos nr. 7.
Aviz oportunitate
Partea scrisa
PUZ Salonta_compressed
(22.06.2021)

– Proiect de hotărâre nr. 62/15.06.2021 privind aprobarea planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2021
– Proiect de hotărâre nr. 61/15.06.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027
(15.06.2021)

– Consultare publica privind stabilirea nivelurilor pt. valorile impozabile, impozite si taxe locale pentru anul 2022
Proiectul de hotarare nr. 37/14.05.2020
(14.05.2021)

– Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 32/2021, privind aprobarea bugetul general consolidat al Mun. Salonta pe anul 2021
Raport de specialitate
Proiectul de hotarare nr. 32/2021
(30.03.2021)

– PV afisare: rezultatul de selectare a dosarelor pentru administratorii de condominii din Mun. Salonta
(24.02.2021)

– Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 26 din 23.12.2020 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare pt. Municipiul Salonta, operator Aquanova Hargita SRL + Anexe
(06.01.2021)

Arhivă 2020

– Intentie de Elaborare propunere PUZ – S.C. HFG Solution S.R.L. Oradea
A01 Incadrare in zona
Certificat de Urbanism nr. 494 din 23.07.2020
CIF – Municipiul Salonta
Extras CF 112106 Salonta (01.07.2020)
Memoriu
Panou etapa 1
Plan de amplasament si delimitare a imobilului (nr. cad. 112106)
U02 Situatia existenta
U03 Reglementari urbanistice
(18.12.2020)

Intentie elaborare PUZ – Horvat Csaba-Imre
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE
07U – PLAN DE INCADRARE IN PUG SALONTA
08U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR – DETALIU
MEMORIU PUZ HORVAT
(25.11.2020)

Consultare publică: Proiectul de hotărâre nr. 16 din 19.11.2020 privind aprobarea taxelor pentru închirierea, concesionarea domeniului public și privat în 2021
(23.11.2020)

Consultare publică privind Proiectul de hotărâre nr. 83/17.07.2020 privind propunerea de aprobare a Regulamentului (Metodologiei) de eliberare a Acordului de funcționare și a Orarului de funcționare, pentru desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii pe raza Municipiului Salonta, județul Bihor
(21.07.2020)

Consultare publica privind acordarea unor facilitati in anul 2020 pentru activitatile intrerupte pe perioada starii de urgenta
(10.07.2020)
* Propunere nr. 1
* Propunere nr. 2
* Propuneri nr. 3-5

Consultare publica privind infiintarea unui centru economic de educatie si afaceri – CEEA
Proiectul de hotarare nr. 13/23.01.2020
(10.06.2020)

Regulamentul de atestare a administratorilor de condominii din Mun. Salonta
(07.05.2020)
* Propuneri

Consultare publica privind stabilirea nivelurilor pt. valorile impozabile, impozite si taxe locale pentru anul 2021
Proiectul de hotarare nr. 26/16.03.2020
(16.03.2020)

Intentie elaborare PUZ – Parohia Romano-Catolica
(06.03.2020)

Notă Nr.2, privind proiectul de buget pentru 2020 reactualizat la articolele 51,70,74,84  și la venituri
(28.02.2020)

Notă privind proiectul de buget pentru 2020 reactualizat la articolele 51,70,74,84
(27.02.2020)

Consultare publica: proiectul de buget de venituri si cheltuieli al mun. Salonta pe anul 2020
(19.02.2020)

SC Tomatesal SRL – anunt propuneri preliminare PUZ + Reglementari
(06.02.2020)

Vonasagro Ferma SRL – raport de informare si consultare a publicului
Cooperativa Agricola Erdei – raport de informare si consultare a publicului (05.02.2020)

SC Vonasagro Ferma SRL – anunt etapa 2 propuneri preliminare PUZ
Cooperativa Agricola Erdei – anunt etapa 2 propuneri preliminare PUZ
(09.01.2020)

Intentie elaborare PUZ: SC Lidl Romania SCS
(09.01.2020)

Intentie elaborare PUZ: SC Turn Negru SRL
Intentie elaborare PUZ: Stan Petru
Intentie elaborare PUZ: SC Teweite SRL
(08.01.2020)

Arhivă 2019

Intentie elaborare PUZ: ferma zootehnica – SC Vonasagro Ferma SRL
Intentie elaborare PUZ: procesare produse agricole – Cooperativa Agricola Erdei
(22.11.2019)

Republicarea Proiectului de hotarare nr. 171/8.11.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a mun. Salonta
(13.11.2019)

Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 163/29.10.2019 privind actualizarea si republicarea delimitarii zonelor de impozitare ale perimetrului intravilan si zonificarea strazilor mun. Salonta, in vederea stabilirii impozitului pe teren pentru anul 2020.
(08.11.2019)

Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 169/2019 privind aprobarea taxelor pentru inchirierea/concesionarea domeniului public si privat al mun. Salonta pentru anul 2020
(05.11.2019)

– Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 164/2019 pentru aprobarea procedurii privind perceperea taxei aferente ocuparii domeniului public si privat in mun. Salonta de catre persoanele juridice private cu obiect de activitate in protectia animalelor fara stapan
– Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 167/2019 privind aprobarea taxelor aferente ocuparii domeniului public si privat al mun. Salonta pentru anul 2020
(04.11.2019)

Anunt mediu. ANL Puskin Salonta. Decizia etapei de evaluare
(15.10.2019)

Anunt public privind declansarea etapei de incadrare
(18.09.2019)

Consultare PUZ: cvartalul cuprins între străzile Aradului, Olimpiadei și Bajza József
01 Memoriu   02 RLU   03 Incadrare   04 Reglementari   05 Reglementari edilitare   06 Proprietate
(02.09.2019)

Proiect de hotarare – privind stabilirea pentru anul 2020 a nivelului mediu lunar al subventiilor
(06.08.2019)

Dumbrava Ciprian Ionut si sotia – rezultat informare si consultare public – elaborare PUZ
(15.07.2019)

Programul anual de achizitii – actualizat aferent proiectelor implementate in cadrul POR si ROHU
(05.07.2019)

Proiect de hotarare – privind modificarea tarifelor de salubrizare
(05.07.2019)

Proiect de hotarare nr. 86/13.06.2019 privind modificarea si completarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
(18.06.2019)

Intentie elaborare PUZ – Modificare conditii urbanistice pentru construire casa familiala in regim P si terasa
Dumbrava Ciprian Ionut si sotia – Panou 1
(05.06.2019)

Anexa nr. 3 la Regulamentul Cimitirului – varianta corectata

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cimitirului municipal
(10.05.2019)

Intentie de elaborare PUZ, reglementare urbanistica a cvartalului cuprins intre strazile Aradului, Olimpiadei si Bajza Jozsef
Raport de informare a populatiei
(17.04.2019)

Programul anual al achizitiilor publice pentru 2019
Programul de achizitii pentru proiecte – 2019
Anunt
(20.03.2019)

Proiect de hotarare: Regulamentul privind construirea retelelor de comunicatii electronice Anunt   Anexe
(12.03.2019)

Proiect de hotarare: finantarea sportului din bugetul local al Municipiului Salonta  partea I.  partea II.  Anunt
(28.02.2019)