Anunțuri


Consultare publică: „Elaborare PUZ – construire spalatorie auto cu autoservire” – Salonta, Str. Tincii nr. 25
apm rus
dsp rus adrian
memoriu
RLU
SKM_C250i220914134100
SKM_C250i220914134101
SKM_C250i220914134102
(06.10.2022)

Anunț privind deschiderea consultării publiceProiect de hotărâre nr. 136/26.07.2022 privind indexarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile pentru anul 2023   +   Anexe
(28.09.2022)

Anunt public privind deschiderea consultarii publice: PUZ – Schimbare partiala de destinatie si reglementari urbanistice pentru construire hala de depozitare si productie, Salonta, Str. Independentei nr. 1/B, 1/C, 1/D.
(13.09.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 140/24.08.2022 privind infiintarea serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan de pe raza mun. Salonta si a Regulamentului privind organizarea si functionarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din mun. Salonta
(24.08.2022)

Consultarea populatiei: „PUZ – Schimbare de destinatie din casa de locuit in clinica medicala, fara lucrari de constructii” – Salonta, str. I. Cantacuzino nr. 1
ADRESA
MEMORIU
Scan 2022-8-11 (8,22,31)
Scan 2022-8-11 (8,22,55)
Scan 2022-8-11 (8,23,20)
Scan 2022-8-11 (8,22,7)
Scan 2022-8-11 (8,21,43)
(11.08.2022)

Consultarea populatiei: „PUZ – Schimbare partiala de destinatie si reglementari urbanistice pentru construire hala de depozitare si productie” – Salonta, str. Independentei nr. 1/B, 1/C, 1/D
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
07U – PLAN DE SITUATIE INCADRARE IN PUG SALONTA
Acord administrator drum
Adresa 4141/2022
MEMORIU PUZ INDEPENDENTEI
RLU INDEPENDENTEI
(09.08.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 138/01.08.2022 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului privind realizarea, repartizarea, inchirierea, exploatarea si administrarea locuintelor sociale si de necesitate din Mun. Salonta
(01.08.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 137/29.07.2022 privind aprobarea completarii Strategiei de Dezvoltare Locala pe perioada 2021-2027
(29.07.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 135/13.07.2022 privind aprobarea planului de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local pentru anul 2022
(13.07.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publiceProiect de hotarare nr. 133/11.07.2022 privind ajustarea tarifara a pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru Mun. Salonta, operator SC Aqua Nova Harghita SRL

Anunt privind deschiderea consultarii publiceProiect de hotarare nr. 134/11.07.2022 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea Municipiului Salonta, precum si a faptelor ce constituie contraventii, constatarea si sanctionarea acestora
(12.07.2022)

Anunt privind deschiderea consultarii publice: Proiect de hotarare nr. 115/08.06.2022 privind completarea Regulamentului de organizare a pasunatului pe raza administrativ-teritoriala a Mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 116/09.07.2015
(08.06.2022)

Consultarea populatiei in vederea elaborarii documentatiei de urbanism: „Schimbare de destinatie casa de locuit si anexa in spatiu comercial – Farmacie”
Cerere
U01 Incadrare in zona
U02 Situatia existenta
U03 Reglementari urbanistice
U04 Circulatia terenurilor
U05 Retele edilitare
U06 Imagini existente
(07.06.2022)

PUZ „Schimbare partiala de destinatie si reglementari urbanistice pentru construire hala de depozitare si productie”
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE – mobilare
07U – PLAN DE SITUATIE INCADRARE IN PUG SALONTA
cf 113746
cf 113747
cf 113748
CF 113749
CU PUZ
CUI Emamut
CUI HORTUS VERDI
CUI II Garda
Document Eliberat PADuri-1-5
Extras_Plan_Cadastral_4421
Extras_Plan_Cadastral_4422
Extras_Plan_Cadastral_4423
Extras_Plan_Cadastral_4424
MEMORIU PUZ INDEPENDETEI
RLU INDEPENDENTEI
(Nr. inregistrare: 2305/28.04.2022)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 76/2022 privind aprobarea „Strategiei de stabilire, modificare si/sau ajustare a preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare pentru perioada 2022-2027
(07.04.2022)

PUZ „Construire hipermarket Kaufland și construcții anexe”
01 Cerere
02 Foaie de capat IPJ Kfl_Salonta
03 Borderou PUZ Kfl_Salonta
04 Extras_Informare_cu KFL 06.05.2021
05 CUI KFL
06 CU 727 din 09.07.2021
07 Aviz de oportunitate 72 din 16.08.2021 _Kaufland
08 Memoriu PUZ KFL_Salonta
09 Studiu Geo
10 HCL nr. 164 din 30 sept 2021
11 Aviz Mediu
12 Aviz Apă – Canal _Kaufland
13 Aviz Electrica
14 Aviz Telekom
15 Aviz DSP
16 Aviz Drum – februarie 2022
17 Aviz Cultura
18 Aviz Poliția Rutieră
Aviz Poliția Rutieră
A01 – Plan de încadrare în zonă
A03 – Plan de situație existent
A04 – Plan de reglementări juridice
A05 – Plan de reglementări urbanistice
A06 – Plan mobilare parcela
A07 – Plan rețele edilitare
(15.03.2022)

Anunț consultare publică: P.H. 45 din 21.02.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor a caror proprietari isi au domiciliul, resedinta ori sediul in municipiul Salonta
(02.03.2022)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 34/2022 privind aprobarea „Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale”
(15.02.2022)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 15/2022 privind aprobarea Regulamentului de vanzare al locuintelor ANL
(10.02.2022)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 19/2022 privind bugetul general consolidat pentru anul 2022
(07.02.2022)

PUZ „Demolare corp C1 și construire spălătorie auto self service”- Salonta, str. Tincii nr. 42
A01
A02
A03
A04
A05
Parte scrisă, avize
(06.01.2022)

PUZ „Construire spălătorie, atelier de reparații camioane și stație ITP, hală de depozitare” – Salonta, str. Ghestului nr. 5
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE
07U – PLAN DE INCADRARE IN PUG SALONTA
MEMORIU OPORTUNITATE
(06.01.2022)

Completarea Raportului de specialitate nr. 7520/2021, privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2022
(17.12.2021)

Anunț consultare publică:
Proiect de hotărâre nr. 163/2021 privind actualizarea delimitării zonelor de impozitare
Proiect de hotărâre nr. 164/2021 privind aprobarea taxelor locale pentru anul 2022
(06.12.2021)

PUZ CTPark Delta SRL „Extindere hala de productie si depozitare” – Salonta, str. Aradului nr. 140C
Documente de avizare
(25.11.2021)

Consultare publică: Proiect de hotărâre nr. 159/2021, privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare, a autorizației pentru alimentație publică și a orarului de funcționare
Proiectul de hotărâre nr. 159/2021
(23.11.2021)

PUZ „Amenajare teren minifotbal și servicii aferente: bar, vestiar, grupuri sanitare”- Salonta, str. Mărășești nr. 11
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE
Aviz de oportunitate DIEGO SKY
Certificat de urbanism
CUI Diego Sky SRL
Extras_Informare
Extras_Plan_Cadastral
MEMORIU PUZ
RLU
(09.11.2021)

PUZ „Extindere zonă comercială pentru construire spații comerciale și spații de depozitare” – Salonta, str. Tincii nr. 9-15.
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE
Aviz Oport Mirus
C.U.
CUI Mirus
Extras_Informare_27282
Extras_Informare_27694
Extras_Informare_27695
Extras_Informare_27696
MEMORIU PUZ MIRUS
RLU MIRUS
(09.11.2021)

Consultare publică: PUZ locuințe pentru tineri destinate închirierii și Bază Sportivă
Plan de incadrare
Plan de situatie existenta
Plan amplasament ANL Puskin Salonta
Plan reglementari
Borderou
Certificat de Urbanism
Extras CF ANL Puskin
Extras plan cadastral
Memoriu de prezentare
(31.08.2021)

– Proiect de hotărâre nr. 98/10.08.2021 privind aprobarea Statutului Municipiului Salonta
(10.08.2021)

PUZ „Demolare corp C1 și construire imobil birouri parter” – Salonta, str. Kossuth Lajos nr. 7.
Aviz oportunitate
Partea scrisa
PUZ Salonta_compressed
(22.06.2021)

– Proiect de hotărâre nr. 62/15.06.2021 privind aprobarea planului de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local pentru anul 2021
– Proiect de hotărâre nr. 61/15.06.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 2021-2027
(15.06.2021)

– Consultare publica privind stabilirea nivelurilor pt. valorile impozabile, impozite si taxe locale pentru anul 2022
Proiectul de hotarare nr. 37/14.05.2020
(14.05.2021)

– Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 32/2021, privind aprobarea bugetul general consolidat al Mun. Salonta pe anul 2021
Raport de specialitate
Proiectul de hotarare nr. 32/2021
(30.03.2021)

– PV afisare: rezultatul de selectare a dosarelor pentru administratorii de condominii din Mun. Salonta
(24.02.2021)

– Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 26 din 23.12.2020 privind modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare pt. Municipiul Salonta, operator Aquanova Hargita SRL + Anexe
(06.01.2021)

Arhivă 2020

– Intentie de Elaborare propunere PUZ – S.C. HFG Solution S.R.L. Oradea
A01 Incadrare in zona
Certificat de Urbanism nr. 494 din 23.07.2020
CIF – Municipiul Salonta
Extras CF 112106 Salonta (01.07.2020)
Memoriu
Panou etapa 1
Plan de amplasament si delimitare a imobilului (nr. cad. 112106)
U02 Situatia existenta
U03 Reglementari urbanistice
(18.12.2020)

Intentie elaborare PUZ – Horvat Csaba-Imre
01U – PLAN DE INCADRARE IN ZONA
02U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ORTOFOTO TOPOCADASTRAL
03U – PLAN DE SITUATIE EXISTENT ZONIFICARE FUNCTIONALA
04U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR
05U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE
06U – PLAN DE SITUATIE REGLEMENTARI URBANISTICE MOBILARE
07U – PLAN DE INCADRARE IN PUG SALONTA
08U – PLAN DE SITUATIE CIRCULATIA TERENURILOR – DETALIU
MEMORIU PUZ HORVAT
(25.11.2020)

Consultare publică: Proiectul de hotărâre nr. 16 din 19.11.2020 privind aprobarea taxelor pentru închirierea, concesionarea domeniului public și privat în 2021
(23.11.2020)

Consultare publică privind Proiectul de hotărâre nr. 83/17.07.2020 privind propunerea de aprobare a Regulamentului (Metodologiei) de eliberare a Acordului de funcționare și a Orarului de funcționare, pentru desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii pe raza Municipiului Salonta, județul Bihor
(21.07.2020)

Consultare publica privind acordarea unor facilitati in anul 2020 pentru activitatile intrerupte pe perioada starii de urgenta
(10.07.2020)
* Propunere nr. 1
* Propunere nr. 2
* Propuneri nr. 3-5

Consultare publica privind infiintarea unui centru economic de educatie si afaceri – CEEA
Proiectul de hotarare nr. 13/23.01.2020
(10.06.2020)

Regulamentul de atestare a administratorilor de condominii din Mun. Salonta
(07.05.2020)
* Propuneri

Consultare publica privind stabilirea nivelurilor pt. valorile impozabile, impozite si taxe locale pentru anul 2021
Proiectul de hotarare nr. 26/16.03.2020
(16.03.2020)

Intentie elaborare PUZ – Parohia Romano-Catolica
(06.03.2020)

Notă Nr.2, privind proiectul de buget pentru 2020 reactualizat la articolele 51,70,74,84  și la venituri
(28.02.2020)

Notă privind proiectul de buget pentru 2020 reactualizat la articolele 51,70,74,84
(27.02.2020)

Consultare publica: proiectul de buget de venituri si cheltuieli al mun. Salonta pe anul 2020
(19.02.2020)

SC Tomatesal SRL – anunt propuneri preliminare PUZ + Reglementari
(06.02.2020)

Vonasagro Ferma SRL – raport de informare si consultare a publicului
Cooperativa Agricola Erdei – raport de informare si consultare a publicului (05.02.2020)

SC Vonasagro Ferma SRL – anunt etapa 2 propuneri preliminare PUZ
Cooperativa Agricola Erdei – anunt etapa 2 propuneri preliminare PUZ
(09.01.2020)

Intentie elaborare PUZ: SC Lidl Romania SCS
(09.01.2020)

Intentie elaborare PUZ: SC Turn Negru SRL
Intentie elaborare PUZ: Stan Petru
Intentie elaborare PUZ: SC Teweite SRL
(08.01.2020)

Arhivă 2019

Intentie elaborare PUZ: ferma zootehnica – SC Vonasagro Ferma SRL
Intentie elaborare PUZ: procesare produse agricole – Cooperativa Agricola Erdei
(22.11.2019)

Republicarea Proiectului de hotarare nr. 171/8.11.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a mun. Salonta
(13.11.2019)

Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 163/29.10.2019 privind actualizarea si republicarea delimitarii zonelor de impozitare ale perimetrului intravilan si zonificarea strazilor mun. Salonta, in vederea stabilirii impozitului pe teren pentru anul 2020.
(08.11.2019)

Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 169/2019 privind aprobarea taxelor pentru inchirierea/concesionarea domeniului public si privat al mun. Salonta pentru anul 2020
(05.11.2019)

– Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 164/2019 pentru aprobarea procedurii privind perceperea taxei aferente ocuparii domeniului public si privat in mun. Salonta de catre persoanele juridice private cu obiect de activitate in protectia animalelor fara stapan
– Consultare publica: Proiect de hotarare nr. 167/2019 privind aprobarea taxelor aferente ocuparii domeniului public si privat al mun. Salonta pentru anul 2020
(04.11.2019)

Anunt mediu. ANL Puskin Salonta. Decizia etapei de evaluare
(15.10.2019)

Anunt public privind declansarea etapei de incadrare
(18.09.2019)

Consultare PUZ: cvartalul cuprins între străzile Aradului, Olimpiadei și Bajza József
01 Memoriu   02 RLU   03 Incadrare   04 Reglementari   05 Reglementari edilitare   06 Proprietate
(02.09.2019)

Proiect de hotarare – privind stabilirea pentru anul 2020 a nivelului mediu lunar al subventiilor
(06.08.2019)

Dumbrava Ciprian Ionut si sotia – rezultat informare si consultare public – elaborare PUZ
(15.07.2019)

Programul anual de achizitii – actualizat aferent proiectelor implementate in cadrul POR si ROHU
(05.07.2019)

Proiect de hotarare – privind modificarea tarifelor de salubrizare
(05.07.2019)

Proiect de hotarare nr. 86/13.06.2019 privind modificarea si completarea Regulamentului, a Caietului de sarcini si a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
(18.06.2019)

Intentie elaborare PUZ – Modificare conditii urbanistice pentru construire casa familiala in regim P si terasa
Dumbrava Ciprian Ionut si sotia – Panou 1
(05.06.2019)

Anexa nr. 3 la Regulamentul Cimitirului – varianta corectata

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului cimitirului municipal
(10.05.2019)

Intentie de elaborare PUZ, reglementare urbanistica a cvartalului cuprins intre strazile Aradului, Olimpiadei si Bajza Jozsef
Raport de informare a populatiei
(17.04.2019)

Programul anual al achizitiilor publice pentru 2019
Programul de achizitii pentru proiecte – 2019
Anunt
(20.03.2019)

Proiect de hotarare: Regulamentul privind construirea retelelor de comunicatii electronice Anunt   Anexe
(12.03.2019)

Proiect de hotarare: finantarea sportului din bugetul local al Municipiului Salonta  partea I.  partea II.  Anunt
(28.02.2019)

Arhivă 2018

Proiect de hotarare – modificarea preturilor de apa si canalizare, incepand cu 1 ianuarie 2019, operator SC Aquanova Harghita SRL
(05.12.2018)

Anunt nr. 6505/6506/27.11.2018
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor pt. inchirierea/concesionarea domeniului public si privat al mun. Salonta, pentru anul 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor aferente ocuparii domeniului public si privat al mun. Salonta, pentru anul 2019
(27.11.2018)

Proiect de hotarare pt. aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul CLM Salonta pe anul 2019
(22.11.2018)

Propuneri PUZ Casa Smart SRL
PUZ – Casa Smart – Elaborarea propunerilor
(26.10.2018)

Informare – solicitare de la ABA Crisuri aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament
(19.10.2018)

Anunt public – privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
(19.10.2018)

Proiect de hotarare pentru aprobarea/neaprobarea studiului de impact intocmit pt. investitia „Infiintare ferma zootehnica in cadrul SC Abra Agrosuin SRL Batar”
+ Studiu privind impactul asupra mediului
(06.08.2018)

Proiect de hotarare pentru stabilirea pt. anul 2019 a nivelului mediu lunar al subventiilor
(06.08.2018)

Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului strategic al mun. Salonta pentru dezvoltarea serviciilor sociale pe perioada 2018-2022
(25.07.2018)

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale pentru anul 2019
(22.06.2018)

Anunt public – privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pt. proiectul Explorarea/exploatarea resurselor de apa geotermala din perimetrul geotermal Salonta
(21.06.2018)

Proiect de hotarare cu propunere de actualizare a Nomenclatorului stradal al mun. Salonta   –   Anexe
(13.06.2018)

Strategie anuala de achizitii pt. anul 2018
(21.05.2018)

Proiect de hotărâre pentru soluționarea cererii nr. 8631/28.11.2017 a SC Casa Smart SRL privind reamplasarea Monumentului în memoria deportaților situat pe str. Oradiei nr. 1.
(18.05.2018, transp92.pdf – material retras in 06.06.2018)

Proiect de hotarare: pentru solutionarea cererii nr. 8631/28.11.2017 a SC Casa Smart SRL privind reamplasarea Monumentului in memoria deportatilor, situat pe str. Oradiei nr. 1.
(25.04.2018, transp2441.pdf – material retras in 18.05.2018)

Intentie de elaborare PUZ – Modernizare ferma pomicola la SC Raflor Com SRL Salonta, nr. cad. 103925 Salonta
(10.04.2018)

Hotărârea privind aprobarea listei cuprinzând toate categoriile de documente produse/gestionate la nivelul Consiliului local al Mun. Salonta și al Primariei Mun. Salonta ce constituie informații de interes public
(29.03.2018)

Proiect de hotărâre: propunere de majorare a contribuției lunare de întreținere datorate pentru serviciile UAMS Salonta
(26.02.2018)

Anunț privind intenția de elaborare PUZ – Construire spații comerciale, la adresa Salonta, str. Oradiei nr. 3
Plan de încadrare în zonă
Plan de situație
(15.02.2018)

Anunt priv. bugetul general consolidat pt. anul 2018   (bug1   bug2   bug3   bug4   bug5)
Bugetul local pt. anul 2018 (draft)
Bugetul activitatilor autofinantate pt. anul 2018 (draft)
(12.02.2018)

Proiectul de hotarare pt. modificarea tarifelor la activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Salonta
(19.01.2018)

Arhivă 2017

Proiectul de hotarare pentru completarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Salonta 2014-2020
(15.12.2017)

Proiectul de hotarare pt. aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului anual al achizitiilor publice ale mun. Salonta pentru anul 2018
(14.12.2017)

Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor pentru inchirierea/concesionarea domeniului public si privat al mun. Salonta pentru anul 2018
(05.12.2017)

Proiect de hotarare priv. acordarea de la bugetul local al mun. Salonta a unor subventii asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
(29.11.2017)

Completare privind Proiectul de hotarare pt. aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public si privat in mun. Salonta si modalitatea de incasare a taxelor aferente ocuparii
(24.11.2017)

Proiect de hotarare privind reactualizarea delimitarii zonelor de impozitare a perimetrului intravilan al mun. Salonta si zonificarea strazilor
(21.11.2017)

Planul de mobilitate urbana durabila al Municipiului Salonta
(17.11.2017)

Studiu de trafic – Municipiul Salonta
(17.11.2017)

Proiect de hotarare pt. aprobarea Regulamentului privind ocuparea domeniului public si privat in mun. Salonta si modalitatea de incasare a taxelor aferente ocuparii
(16.11.2017)

Proiect de hotarare pt. completarea si modif. Regulamentului privind eliberarea acordului si avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare care afecteaza domeniul public si/sau privat al mun. Salonta, aprobat prin HCLMS nr. 36/2017
Proiect de hotarare pt. modif. HCLMS nr. 79/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018

(15.11.2017)

Minuta dezbaterii publice din data de 25.10.2017 cu privire la Regulamentul de demolare a garajelor si a constructiilor demontabile existente pe domeniul public al mun. Salonta, fara titlu sau temei legal
(27.10.2017)

Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de demolare a garajelor si a constructiilor demontabile existente pe domeniul public al mun. Salonta, fara titlu sau temei legal
(11.10.2017)

Anunt privind rezultatele de selectie parteneri privati pentru realizarea proiectelor: „Reabilitare si schimbare destinatie in centru de zi Batranii comunitatii Salonta” si „Bunicii comunitatii Salonta”
(21.08.2017)

Actualizarea modalitatii de calcul a chiriei pentru locuintele ANL, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului 3776/25.07.2017, privind stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat pentru anul 2017
(17.08.2017)

Anunt privind selectarea de parteneri pentru realizarea proiectelor: „Reabilitare si schimbare destinatie in centru de zi Batranii comunitatii Salonta” si „Bunicii comunitatii Salonta”
Declaratia de eligibilitate 1
Declaratia de eligibilitate 2
Nota justificativa necesitate selectare parteneri
(31.07.2017)

Aprobarea procedurii de atribuire de finantari nerambursabile de la bugetul local persoanelor juridice de drept privat, cu personalitate juridica fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si actiuni de nonprofit de interes local din domeniul MEDIU/PROTECTIA ANIMALELOR
Ghidul solicitantului
(31.05.2017)

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de parcare cu plata din mun. Salonta, prin gestiune delegata
(31.05.2017)

Reabilitarea si modernizarea chioscurilor de pe raza mun. Salonta
(31.05.2017)

Aprobarea modalitatii de calcul a chiriei pentru titularii de contract ai locuintelor construite prin ANL
(18.05.2017)

Dispozitie privind desemnarea d-ei Chirila-Radu Mihaela  cu atributii de inspectie fiscala pe raza municipiului Salonta
(26.04.2017)

Nomenclatorul stradal al municipiului Salonta – corectat (Referat)
(19.04.2017)

Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte asemenea taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2018
(11.04.2017)

Dezbaterea publica privind completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta 2014-2020
(10.04.2017)

Completarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Salonta 2014-2020
(03.04.2017)

Actualizarea Nomenclatorului stradal al municipiului Salonta (Referat)
(30.03.2017)

Dezbatere publica privind bugetul local 2017, din data de 29.03.2017
(29.03.2017)

Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2017: A, B, C
(28.03.2017)

Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2017

Actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Salonta
(15.03.2017)

PUG Salonta: RLU, Legenda, UTR 1 – UTR 6, UTR 7 – UTR 11
(06.03.2017)

Regulamentul privind eliberarea acordului si avizului de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare care fecteaza domeniul public si privat al mun. Salonta
(28.02.2017)

Arhivă 2016

Insusirea proiectului de stema a municipiului Salonta
(28.12.2016)

Stabilirea taxelor pentru inchirierea/concesionarea domeniului public si privat al municipiului Salonta pe anul 2017
(20.12.2016)

Anunt si proiectul de hotarare privind aprobarea Impozitelor si Taxelor Locale pentru anul 2017
(28.11.2016, 05.12.2016)

Costul serviciului de copiere de la Primaria Mun. Salonta, conform Legii nr. 544/2001, se achita in contul RO85TREZ083502205X002159, sau la Casierie.

Actualizarea modalitatii de calcul a chiriei pentru locuintele ANL, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului 1077/2016, privind satbilirea valorii de inlocuire pe mp pentru anul 2016
(16.08.2016)

Aprobarea propunerii criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in repartizarea locuintelor construite prin Programul de constructii locuinte pt. tineri, destinate inchirierii in mun. Salonta
(16.08.2016)

Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
(15.08.2016)

Aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor facilitati fiscale
(15.08.2016)

Modalitatea de calcul al chiriei pentru titularii de contract ai locuintelor construite prin ANL
(02.08.2016)

Aprobarea Regulamentului de vanzare a locuintelor tip ANL
(01.07.2016)

Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului de parcare cu plata din mun. Salonta prin gestiune delegata
(30.06.2016)

Aprobarea componentei CMUAT si a Regulamentului de functionare al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajare a teritoriului in mun. Salonta
(29.06.2016)

Anunt privind organizarea dezbaterii publice pentru modificarea tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Salonta, ca urmare a obligației transportării întregii cantități de deșeuri colectate de pe raza mun. Salonta și depozitarea acestora la depozitul ecologic din Oradea.
(24.06.2016)

Modificarea tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a municipiului Salonta
(16.06.2016)

Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public de transport persoane in regim de inchiriere din mun. Salonta

(12.06.2016)

PUZ – Fabrică de nutreţuri combinate, teren intravilan, nr. cad. 437 – mun. Salonta, jud. Bihor
(10.05.2016)

PUZ – Amenajare laborator dentar, extindere casă de locuit în regim P+M şi construire anexă gospodărească, teren intravilan, nr. cad. 108595, Salonta
(10.05.2016)

Modificarea preturilor de apa potabila si canalizare-epurare pt. Municipiul Salonta, ca urmare a modificarii cotei de TVA, solicitata de SC Aqua Nova Harghita SRL
08.02.2016

Aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Salonta pe anul 2016
25.01.2016