Dezbateri publice


Dezbatere publica, 15.04.2019, privind Stabilirea nivelurilor pt. valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte asemenea taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile pentru anul 2020

Dezbatere publica, 10.04.2019, Programul Anual al Achizitiilor Publice 2019, actualizat

Dezbatere publica, 10.04.2019, privind Aprobarea bugetului general consolidat pe anul 2019; respectiv actualizarea PAAP pentru anul 2019

Anunt nr. 6505/6506/27.11.2018
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor pt. inchirierea/concesionarea domeniului public si privat al mun. Salonta, pentru anul 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor aferente ocuparii domeniului public si privat al mun. Salonta, pentru anul 2019

Dezbatere publica din data de 20.08.2018 referitoare la Studiul privind impactul asupra mediului pt. proiectul „Infiintare ferma zootehnica” – SC Abra Agrosuin SRL

Dezbatere publica din data de 22.02.2018 priv. bugetul local pe anul 2018