Generale


Dispozitia nr. 366/2022 – privind inlocuirea doamnei Caba Maria Florica cu doamna Alb Ioana Simona, ca responsabil in cadrul Primariei Municipiului Salonta cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003

Dispozitia nr. 365/2022 – privind inlocuirea doamnei Caba Maria Florica cu doamna Alb Ioana Simona, in Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public in cadrul Primariei Municipiului Salonta, conform Legii nr. 544/2001

Dispozitia nr. 107/2021 – privind inlocuirea d-ei Alb Ioana Simona pe perioada suspendarii raportului de serviciu cu d-na Caba Maria Florica, ca responsabil cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003

Dispozitie privind desemnarea responsabililor din cadrul Primariei Salonta cu aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 si a Legii nr. 544/2001

CONT pentru plata prin mandat poștal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare, a sumelor reprezentând plata serviciilor de copiere a documentelor solicitate în baza Legii nr.544/2001: RO76TREZ08321360250XXXXX, deschis la Trezoreria Salonta, beneficiar Municipiul Salonta, cod 4593423.

Formulare:

Anexa 4 (cerere)
Legea 544/2001 – Reclamatie administrativa

Rapoarte:

Raport anual privind transparenta decizionala pentru anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 pt. anul 2021

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 pt. anul 2020

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 pt. anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018

Raport anual privind transparenta decizionala pentru anul 2018

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2017
(25.04.2018)

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei Municipiului Salonta pe anul 2017
(25.04.2018)

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2016
(26.04.2017)

Fisa de evaluare centralizata a implementarii Legii nr. 544/2001 pentru anul 2016
(26.04.2017)

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei Municipiului Salonta pe anul 2016
(26.04.2017)

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei municipiului Salonta – pentru anul 2015
(12.01.2016)

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei municipiului Salonta – pentru anul 2014
(14.01.2015)

Raport privind transparenta decizionala la nivelul Primariei municipiului Salonta – pentru anul 2013
(13.01.2014)

.

– GHIDUL CETĂȚEANULUI –

TRANSPARENȚA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Ce este Legea transparenței nr. 52/2003?

Legea transparenței asigură deschiderea activității administrației publice către cetățeni prin intermediul a două mecanisme importante:

1. Participarea d-voastră la procesul de elaborare a reglementărilor cu caracter normativ;

2. Participarea d-voastră la procesul de luare a deciziilor.

Cui i se adreseaza această lege?

Legea transparentei implica o colaborare între doi parteneri: administratia publica si destinatarii reglementarilor elaborate de aceasta (cetateni, organizatii neguvernamentale, asociatii de afaceri).

Ce presupune legea?

Noi avem obligatia de a face publice proiectele de reglementari cu caracter normativ înainte ca acestea sa fie adoptate.

Dupa acest moment, d-voastra, daca sunteti interesat, aveti posibilitatea de a formula sugestii si recomandari cu privire la reglementarile care au fost prezentate în stadiu de proiect.
Sugestiile astfel formulate vor fi analizate de catre initiator şi autoritatea care ia decizia finala (consiliul local), care vor decide asupra necesitatii includerii în textul final al reglementarilor. Cu privire la participarea publicului la procesul de luare a deciziilor, legea prevede posibilitatea celor interesati de a participa si de a-si exprima punctele de vedere în cadrul sedintelor publice.

Care sunt avantajele aplicarii acestei legi pentru d-voastra?

– vi se aduce la cunostinta proiectele de reglementari cu caracter normativ propuse a fi adoptate;

– va indeamna sa va exprimati punctele de vedere cu privire la aceste proiecte si astfel sa va implicati in rezolvarea problemelor comunitatii;

Care este procedura?

Noi publicăm un anunt prin care va aducem la cunostinta faptul ca un anumit proiect de hotarare cu caracter public a fost initiat si prin care va solicitam sa va exprimati in scris opiniile, propunerile, sugestiile, data pana la care le puteti inainta, precum si locul unde pot fi studiate materialele aferente (de regula, la afisierul situat în primarie la parter, la persoana responsabila sau pe site-ul institutiei).

Asociatiile legal constituite pot solicita organizarea de dezbateri publice pe marginea proiectului de hotarare, urmand ca noi sa comunica data, ora si locul unde se va desfasura dezbaterea (in maxim 10 zile de la solicitare).

Propunerile şi sugestiile vor fi analizate de către iniţiator şi consiliul local, ele au caracter de recomandare, urmand ca decizia introducerii acestora în hotararea finala sa apartina autoritatii publice.

 

Link-uri utile:

www.protectia-consumatorilor.ro
reclamatii@protectia-consumatorilor.ro

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate sunt prevazute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, si anume:

– reclamatia administrativa – se depune la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice
– plangerea la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice.

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata printr-un act administrativ sunt prevăzute de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ